-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32373 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1- براي داشتن يك ارتباط و گفتگوي سازنده و مفيد با خداوندكريم بايد چه مسائلي بيشتر مد نظر قرار داد تا تأثير اين ارتباط براي فرد بيشتر باشد ؟
دوست عزيز :ارتباط آداب و شرايطي دارد و صرف خواندن دعا و ذكر حاجت آدمي را به مراد و مقصود نمي رساند .
بنابر اين ابتدا بايد شرايط و مقدمات فراهم گرددتا دعا مستجاب گردد و ارتباط بر قرار شود و لذا شرايط و مقدمات استجابت دعا به تفكيك ذكر گرديده كه به آنها اشاره مي شود :
2- شرايط مربوط به فرد دعا كننده كه عبارتند از :
1-) پاكي قلب و روح و توبه از گناهان
2- )پرهيز از اموال غصبي و ظلم و ستم به ديگران
3- )پرهيز و دوري از لقمه نا پاك و حرام پيامبر اسلام « صلي الله عليه واله » مي فرمايد : « كسي كه دوست دارد دعايش مستجاب شود بايد غذا و كسب خود را پاك كند» ( 1)
4- ) مبارزه با فساد و دعوت به حق
تاركين امر به معروف و نهي از منكر دعاي مستجابي ندارند .
پيامبراكرم « صلي الله عليه واله » مي فرمايد : بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيدو الاخداوند بدان را بر نيكان شما مسلط مي كند و هر چه دعا كنيد مستجاب نخواهد شد. ( 2)
5-) ايمان به خدا و عمل صالح و امانت و درستكاري از شرايط استجابت دعاست .
6-) اعتقاد و يقين قلبي به استجابت دعا از سوي پروردگار چرا كه خداوند مي فرمايد :دعاي كننده را استجابت مي كنم امام صادق « عليه السلام »
مي فرمايد : هر گاه دعا كردي گمان كن كه حاجت تو بر آستانه در خانه است. ( يعني آنقدر يقين به برآورده شدن آن از سوي خداوند داشته باش كه هرگز دچار شك و ترديد نشوي ( 3)
7-) جدي بودن و اصرار بر دعا , امام باقر « عليه السلام » مي فرمايد : به خدا سوگند هيچ بنده اي به درگاه خداي عزو جل اصرار نمي ورزد مگر اينكه خداوند دعايش را مستجاب كند ( 4)
8-) بر زبان آوردن حاجت و مقصود خويش امام صادق« عليه السلام » مي فرمايد: خداوند حاجت تو را ميداند ولي دوست دارد كه حاجت خود را نام ببري و شرح دهي » ( 5)
9-) دعاي پنهاني . امام علي بن موسي الرضا « عليه السلام » مي فرمايد : دعاي بنده در پنهاني بهتر از هفتاد دعاي آشكار است ( 6)
10-) همراه بودن دعا با تضرع و زاري و رقت قلب و فروتني و پناه جستن به درگاه خدا و بريدن از هرآنچه غير اوست.
2- شرايط مربوط به اوقات و مكان دعا ( 7)
1- هنگام ظهر ، غروب آفتاب ،طلوع خورشيد،بعد از سپيده دم، هنگام گفتن اذان و اقامه ، قرائت قرآن ، در نماز وتر به هنگام سحر ، هنگام نزول باران و وزيدن بادها , مهمترين اوقات براي استجابت دعاست .
اما در مورد بهترين مكانها مي توان به مساجد خصوصا مسجد الحرام ، حرم و بارگاه معصومين و مرقد امامزادها اشاره كرد .
4- شرايط مربوط به نحوه دعا كردن ( 8)
در خواست خود را با «بسم الله الرحمن الرحيم» آغاز كردن ، ياد كردن خداوند به بزرگي و جلال ، بر پيامبر و آل او صلوات فرستادن ، شفيع قرار دادن معصومين « عليهم السلام »
امام صادق «عليه السلام » مي فرمايد : مبادا هيچ يك از شما از خدا تقاضايي كند مگر اينكه نخست حمد وثناي او را بجا آورد و بر پيامبر و آل او دورود فرستد و به گناه خود اقرار كند و از آن توبه كند و سپس به درگاه الهي دعا كند. ( 9)
آنچه كه در اين باره بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه دعا نبايد جانشين تلاش و كوشش انسان گردد و بلكه انسان بايد علاوه بر دعا آنچه در توان دارد , براي رسيدن به مراد و مقصودش انجام دهد امام علي «عيله السلام » مي فرمايد : دعا كننده بدون عمل مانند تير انداز بدون زره) است (10)
دوست گرامي با عمل كردن به موارد فوق و موفق بودن در انجام آنها مي توانيد ارتباط خوبي داشته باشيد . و مطمئنا اينچنين ارتباطي موثر خواهد بود .
نكته آخراينكه به هنگام دعا انسان نبايد به خداوند تحكم كند بلكه بايد صلاح و مصلحت خويش را ا ز او طلب كند و بزور چيزي را از او درخواست نكند و همواره اموري را از خداوند بخواهد كه عقلاً محال نباشد .
منابع :
1- تفسير نمونه , جلد 14 , ص 255
2- تفسير نمونه , جلد 3 , ص 39
3- اصول كافي , كتاب دعا , باب اليقين في الدعا , حديث 1
4- اصول كافي , كتاب دعا , باب الاحاج في الدعا و تلبث , حديث 5
5- همان , باب تسميه الحاجه في الدعا , حديث 1
6- همان , باب اخفاءالدعا , حديث 1
7- همان , باب اوقات و حالاتي كه اميد اجابت دعا مي رود
8- همان , باب ستايش و ثناء قلب از دعا.
9- سفينه البحار , ج 1 , ص 448-449 به نقل از تفسير نمونه ,ج 1 , ص 643
10- نهج البلاغه , حكمت 344 , ترجمه مصطفي زماني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.