-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3239 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

دكتر سروش چه كسي است؟ لطفاً زندگي نامة سياسي و شخصي وي را از ابتدا تا به امروز شرح دهيد.

دكتر سروش (كه نام واقعي شان حاج حسن دباغ است) در سال 1324 در تهران متولد شد. پس از اتمام تحصيل در مدرسه علوي تهران در 1342 وارد دانشكده داروسازي دانشگاه تهران شد و در سال 1347 در داروسازي فارغ التحصيل شد، سپس در لندن شيمي آناليتيك و بعد فلسفه علم آموخت.

از سال 1358 تا 1362 عضو ستاد انقلاب فرهنگي بود. از آن پس در انجمن حكمت و فلسفه مشغول به تحقيق شد. نيز سالياني است كه عضو فرهنگستان علوم است.

او در اين سال به تحقيق، تدريس، تأليف و سخنراني در سطح گسترده ادامه داد. وي در دهة شصت از نويسندگان پركار مسلمان در ايران بود. نقش فعال و مؤثري در سازماندهي برنامه هاي آموزشي دانشگاه ها پس از انقلاب فرهنگي داشت.

برخي از مقالات ايشان به عنوان متن درسي تدريس مي شد. اما شهرت بيشتر سروش پس از انتشار مقالات ايشان تحت عنوان قبض و بسط تئوريك شريعت يا تكامل معرفت ديني در مجله كيهان فرهنگي در سال 1367 بود كه بعدها به صورت كتاب در آمده بارها چاپ شد. نظريات ايشان در اين كتاب جنجالي بسياري برانگيخت. اما او تفكر خود را پي گرفت و از سال 1370 به بعد بيشتر در مجلة كيان آثار و افكارش را منتشر ساخت و هم چنان به توليد فكر و نظر پرداخت و آراي تازه تري در باب كلالم جديد، فلسفه و عرفان، دين و سياست عرضه كرد و موافقان و مخالفان تازه تري پيدا كرد.

اين جدال ها كه بر سروش و افكار خاص او پديد آمدع به شهرت وي افزود و از مرزهاي داخلي گذشت.

در چند سال اخير از ايشان براي سخنراني در محافل علمي و دانشگاهي در كشورهاي اسلامي و اروپا و امريكا دعوت مي شود و برخي از آثارش نيز به زبان هاي انگليسي و عربي ترجمه شده است. ايشان اكنون در جهان به عنوان يكي از روشنفكران مسلمان شناخته مي شود.

سروش آثار فراواني دارد كه به جز قبض و بسط تئوريك شريعت، مهم ترين آن ها عبارتند از: مدارا و مديريت، قصة ارباب معرفت، فربه تر از ايدئولوژي، روشنفكري ـ رازداني ـ علم چيست؟ فلسفه چيست؟ نهاد نا آرام جهان، اوصاف پارسايان، حكمت و معيشت و تفريح صنع.(1)

پي نوشت ها:

1. حسن يوسف اشكوري، نوگرايي ديني، ص 94.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.