-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:324 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

علت عقب ماندگي مسلمانان از قافله تمدن چيست؟
ين مسأله علل و ريشه هاي تاريخي مختلفي دارد و بررسي جامع و همه جانبه آن نيازمند تحقيقاتي ژرف و گسترده است. در عين حال به صورت مختصر، مي توان به عوامل زير اشاره كرد: 1- مسلمانان براساس انگيزش و هدايت هاي ديني، مسير رشد و تعالي را پوييدند و بر اثر انحراف از دين والودگي به مفاسد، دنياپرستي، سستي و كاهلي، ابتلا به حاكمان فاسد ودورماندن از احكام و تعاليم اسلامي، از قافله تمدن عقب ماندند. 2- نقش نظام سياسي حاكم بر جوامع اسلامي در اين زمينه، غيرقابل انكار و چشم پوشي است. وجود نظام هاي سياسي فساد و استبدادي - كه خود ناشي از انحرافات سياسي در صدر اسلام پس از رحلت پيامبر عظيم الشأن و انحرافات اعتقادي و اجتماعي بعد از آن بود - باعث شكل گيري درگيري ها و جنگ هاي داخلي متعددي ميان مسلمانان و در نتيجه تضعيف و هدر رفتن توان انساني و اقتصادي اين جوامع بود. 3- در كنار عوالم بالا، نقش استعمار حايز اهميت است. در زماني كه اروپا به سرعت در حال پيشرفت و ترقي بود، براي بهره گيري از منابع انساني و طبيعي، تمام تلاش خود را براي عقب نگاه داشتن كشورهاي ضعيف (از جمله كشورهاي اسلامي) به كار بست و با استفاده از راه هاي گوناگون، زمينه هاي عقب ماندگي و وابستگي اين كشورها را فراهم آورد. انديشه و تمدن اسلامي امروزه جانمايه نيرومندي براي احيا دارد؛ برعكس تمدن غرب كه به شدت گرفتار انحطاط فرهنگي و زوال پذيري شده است. در اين فرصت اگر مسلمانان بخواهند جايگاه شايسته خود را دريابند، رعايت نكات زير ضروري است: 1- بالا بردن سطح شناخت و بينش هاي ديني در همه ابعاد آن، 2- تقويت روح ايمان، تقوا، استواري در دين و مبارزه با كژي ها، 3- ارتقاي دانش و سطح علمي، 4- ارتباط وثيق و همدلي در سطح بين الملل اسلامي و تعاون و همكاري گسترده و همه جانبه، 5- از ميان برداشتن نظام هاي فاسد، 6- تلاش همه جانبه و همگاني در جهت ايجاد و احياي تمدن عظيم و مدينه فاضله اسلامي، 7- اعتماد به نفس و دوري از خودباختگي. در مورد اين قسمت از سؤال كه آيا اين موضوع مي تواند براي مادي گرايان دليل احمقانه ديگر براي اثبات حرف هاي بي پايه اشان باشد، گفتني است: الف) پيشينه تمدن مسلمانان در طي قرن هاي متمادي، نشان مي دهد نه تنها دين موجب عقب ماندگي نيست؛ بلكه اعتقاد به دين در كنار عمل به آن، سبب درجات بالايي از پيشرفت و رشد مي گردد. ب ) تنها مسلمانان و كشورهاي اسلامي نيستند كه به اين گرفتاري مبتلا هستند، بلكه كشورهاي غيراسلامي و سكولار نيز در فقر مطلق يا نسبي باقي مانده اند. ج ) در كشورهاي پيشرفته نيز، به رغم در اختيار داشتن منابع فراوان و دسترسي به ارقام بالايي از رشد اقتصادي، رفاه همگاني تحقق نيافته است و به طور معمول گروه خاصي از ره آورد توسعه بهره مي گيرند. 1- علل پيشرفت و انحطاط مسلمين، زين العابدين قرباني 2- علل ضعف و انحطاط مسلمين در انديشه هاي سياسي و آراي اصلاحي، سيد جمال الدين اسدآبادي، احمد موثق 3- آمريكا پيشتاز انحطاط، روژه گاردي، ترجمه: قاسم منصوري 4- علل انحطاط تمدنها، قانع عزيزآبادي 5- ريشه هاي ضعف و عقب ماندگي مسلمانان، رجبي 6- رمز عقب ماندگي ما، امير شكيب ارسلان، ترجمه: محمد باقرانصاري 7- تاريخ فتوحات اسلامي در اروپا، شكيب ارسلان، ترجمه: علي دواني 8- به سوي قرآن و اسلام، حسين انصاريان 9- تاريخ تمدن، ج 4، ويل دورانت، ترجمه: گروهي از نويسندگان 10- فرهنگ اسلام در اروپا، زيگريد هونكه، ترجمه: مرتضي رهباني 11- تاريخ تمدن اسلام و عرب، گوستاولوبرن 12- تمدن اسلامي پيشگام در علوم و فنون جديد، ج 1 و 2، بولتن انديشه شماره 17 و 18 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.