-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3246 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

به چه دليل كشورهاي غربي با همه جناياتي كه در آن ها واقع مي شود (مانند خوردن زنده زنده جنين) دچار عذاب و بلا نمي شوند و داراي ثروت و پيشرفت هستند، اما جايي مانند بم دچار عذاب مي شود؟ (فلسفه شرور كه خوانده ايم، قانع كننده نبوده است).

همان گونه كه در پاسخ قبلي بيان شد، جهان هستي و از جمله زندگي انسان ها داراي سنت هايي است كه خداوند مقرر نموده، اين سنّت ها براي همه انسان ها يكسان است. بنابراين، اگر مي بينيم جهان غرب با پيشرفت علمي و صنعت و ثروت رو به رو است، بايد در سعي و تلاش آن ها براي فراهم نمودن زندگي مرفه مادي و بهره وري از منابع طبيعي و عوامل پيشرفت آن ها جستجو كرد. كه در جهان اسلام اين پيشرفت علمي و صنعت به دلايل متعدد وجود ندارد. موضوع عقب ماندگي مسلمانان، مسئله اي است كه به عوامل متعددي وابسته است.

بنابراين، اگر در آن سرزمين ها ساختمان هاي محكم در مقابل زلزله و ديگر عوامل طبيعي ساخته مي شود، بر اساس قانون عالم طبيعت كه خداوند مقرر نموده است، در مقابل بلاهاي طبيعي مقاومت خواهد كرد.

از طرف ديگر آن چه در جهان غرب به عنوان مفاسد شناخته شده و ناشناخته ذكر مي شود (كه به گوشه هايي از آن ها اشاره كرديد) مربوط به تمام مردم آن سرزمين يا اكثر آن ها نيست. اگر چنين باشد، طبعاً عذاب الهي به عنوان يك سنت و به صورت يك جريان طبيعي اتفاق مي افتد.

مقصود از جريان طبيعي، لزوماً وقوع سيل و زلزله نخواهد بود. وقوع عذاب و بلاها مي توانند به صورت هاي مختلف با توجه به نوع گناهان و معاصي كه انجام مي شود، تحقق يابد.

برخي از بيماري هاي جديدي كه امروزه در همان غرب و دنيايي كه دچار فساد جنسي مي شوند، مانند ايدز وجود دارد، مي تواند نوعي بلا و عذاب باشد. مي گويند: سالي هشتصد هزار نفر بر اثر اين بيماري ها مي ميرند كه رقمي بسيار بالاتر از زلزله و سيل مي باشد.

در ضمن انواع بيمارهاي رواني كه در جامعه صنعتي وجود دارد، براي جهان سوم شناخته شده نيست يا اصلاً وجود ندارد. آمار بالاي خودكشي ها، احساس پوچي و بي معنايي در زندگي مي توانند ره آورد زندگي بدون اخلاق و ارزش هاي انساني باشد.

البته نمي توانيم جوامع جهان سوم و از جمله جامعة خودمان را از چيزهايي كه براي جامعه غربي گفته شده است، مستثنا بدانيم. متأسفانه امروزه بسياري از جوامع و مردم تحت تأثير فرهنگ منحط غربي هستند و به همان ميزان از آثار و پيامد سوء آن فرهنگ تأثير پذيرفته و در امان نيستند.

توجه داشته باشيد اگر برخي از مواردي كه در سؤال بيان شده، براي جامعة ما اتفاق نيافتاده، نمي توانيم برداشت كنيم كه جامعة ما سالم است و از فساد خبري نيست. فراموش نكنيم نوجواني را كه در پاكدشت با بچه هاي خردسال چه مي كرد! اين هم نمونه اي از جامعه ما است كه قابل انكار نيست. اگر اين جامعه با آزادي هاي بيشتري كه در جامعه غربي است، روبرو شود، معلوم نيست وضعيت اجتماعي ما به كجا خواهد انجاميد!

البته مطمئناً جامعة اسلامي ما با فرهنگ بسيار غني و عميق از نظر تاريخ و با فرهنگ ديني كه ميان مردم رواج دارد، با فرهنگ غربي (با آن همه فساد و فحشا) قابل مقايسه نيست.

از طريف ديگر مطمئناً وقوع سيل و زلزله در عين حال كه روند طبيعي بوده و دليل مادي دارد، آزمون و آزمايش الهي است؛ آزمون براي كساني كه پس از حادثه بر جا مي مانند و بيدار كردن انسان ها از غفلت در ضمن مي دانيم سنت آزمايش و آزمون الهي براي كساني كه ايمان به او دارند، بيشتر و سخت تر خواهد بود. زندگي پيامبران بزرگ الهي و داستان حضرت ايوب نبي(ع) و ديگر اولياي خداوند به خوبي تأييدي بر اين سخن است كه البلاء للوالاء؛ بلاها و مصيبت ها بيشتر براي اوليا است.

اگر چه زلزله در بم بسيار جانگداز و بزرگ بود، اما صرف نظر از وضعيت مردم بم كه از آن ها خبر نداشته و نمي توانيم قضاوت كنيم، از يك طرف، زنگ بيدار باشي است براي ضعف و سستي مسئولان و مردم در ساختن خانه هاي سست و بدون معيارهاي مهندسي، نيز كم كاري و كم فروشي و كم گذاشتن در بناي ساختمان و هزاران مورد ديگر كه وجود دارد، مانند رشوه، دروغ و پارتي.

از طرف ديگر صحنة نمايش بسيار عالي از ابراز همدردي مسئولان و مردم نسبت به حادثه ديدگان بم و درس ها و نكات بسياري كه در آن وجود دارد.

نيز سعي و تلاش علمي، فني و پيشرفت در بسياري از زمينه ها و آگاهي و هوشياري كه به دنبال آن خواهد آمد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.