-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3250 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

به نظر شما چرا بعضي از انسان ها از آزادي برداشت بد مي كنند؟ آيا آزادي خوب و بد هم دارد؟

انسان به دليل اختياري كه خدا به او اعطا كرده است، دوست دارد هيچ محدوديتي در زندگي او نباشد.

چون مسئله آزادي و اختيار براي انسان مطرح است، نيك و بد نيز در مورد وي صدق مي كند، يعني آزادي انسان به گونه اي است كه مي تواند هم عمل نيك انجام دهد و هم عمل بد.

انسان آزاد خلق شده است، ولي خدا او را آزاد عاقل آفريد تا در ساية تدبير عقل همراه با دستور شرع مقدس در يك چارچوب معيّن حركت كند. بسياري از انسان ها به توصيه شرع و عقل گوش فرا مي دهند و از آزادي استفادة صحيح مي كنند، ولي بعضي از افراد براي آزادي حدّ و مرز نمي شناسند اين ديگر به عهدة آن ها است كه از آزادي چنين برداشتي مي كنند.

مثال ساده : شما اكنون گرسنه ايد و بر سفره اي پر از طعام دعوت مي شويد. از اين كه چه غذايي بخوريد ، مختار هستيد. در اين صورت اگر طعام را به اندازة نياز ميل كنيد، از خوردن غذا لذت برده ايد، حتي در جهت سلاميت خود رفتار كرده ايد، اما اگر چون آزاد هستيد، بيش از مقدار نياز غذا صرف كنيد، در ابتدا شايد به نظر لذت بيشتري برده ايد، اما عوارض پرخوري به سراغتان خواهد آمد، يا روي سفره دو نوع غذا (يكي مفيد براي بدن و ديگري مضر ) وجود دارد. انسان آزادي دارد كه از هر كدام خواست استفاده كند، اما اگر عقل و انديشه خود را به كار نبرد و به جهت آنكه آزادي استفاده از غذاي ناسالم و مضر را دارد، آن را استفاده كند، از آزادي سوء استفاده كرده ، يعني آزادي را به ضرر خود به كار گرفته است. آزادي در عمل و رفتار نيز چنين است كه اگر در محدودة مشروع باشد، داراي فوائد خوبي است اما اگر از اندازه آن بگذرد و يا ناسالم استفاده كند، ضرر و زيان به خود رساندهاست.

بنابراين ، اصل آزادي ، بد نيست، اما چگونه استفاده كردن آن مي توان خوب يا بد باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.