-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3259 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا قوانين و مسايل مذهبي به صورت درست و منطقي به جوانان شناسانده نمي شود؟منظور از شناساندن به صورت منطقي چيست؟

اگر منظور تبيين دين به صورت مستدل است كه مبتني بر تعاريفي باشد كه در علم منطق به عنوان برهان مطرح است، چنين كاري انجام گرفته، ولي اگر مقصود اين است كه چرا در معرفي دين خوشايندسازي نمي شود و با استفاده از هنر و ادبيات روز و ابزارهاي علمي و روان شناسي رشد جوان به شناساندن دين اقدام نمي گردد، عدم انجام اين موضوع به صورت كلي صادق نيست، زيرا صاحب نظران زيادي هستند كه اكنون در محيط دانشگاهي به نشر معارف اسلايم مي پردازند و در كار خود موفق بوده اند، ولي بايد اذعان كرد كوتاهي هاي زيادي در اين خصوص وجود دارد اما خوشبختانه حركت هاي مفيدي در اين زمينه انجام گرفته است.

در عين حال بايد توجه داشت كه بسياري از جوانان ، آشنا به مراكز و كتاب و نوشته هاي پرمحتوا كه به شناسايي درست و منطقي اقدام كرده اند، نمي باشند. يعني در واقع خود جوان بايد به دنبال تحقيق و بررسي عميق تر مسايل برآيد و به شناخت صحيح و منطقي از دين اقدام نمايد. آثار و نوشته هاي زيادي وجود دارد اما اعتقادات و باورها چيزي نيست كه به ديگران تزريق شود، بلكه بايد شخص، روح جستجو گر داشته باشد تا به مقصود دست يابد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.