-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3265 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

بعضي از خطيبان جماعت كه در ماه هاي رمضان يا محرم به روستاها مي فرستيد، بر چه اصولي تعيين مي گردند؟

بعضي از آنها حتي از سواد اوليه براي ارشاد مردم برخوردار نيستند و فقط بلدند براي مردم مصيبت تكراري بخوانند!

تبليغ به معناي رسانيدن پيغاممي باشد و در اصطلاح تبليغ ديني به معناي رسانيدن و انتقال پيام ديني مي باشد، آيات و روايات توصيه به تبليغ و نشر فرهنگ ديني كرده اند،

قرآن كريم مي فرمايد: الذين يبلّغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون احدا الاّ الله و كفي بالله خسيبا؛ آنان كه پيام هاي خدا را ( به خلق خدا) مي رسانند و از او بيم دارند و جز از خدا از كسي ديگر نمي ترسند و (همان) خدا در مراقبت و نظارت بر اعمال بس است.

در ايام تبليغ مبلغان و مروّجان احكام الهي جهت اقامه وعظ و ارشاد مردم به نقاط مختلف كشور مي روند مناطق مختلف را با فرهنگ اصيل اسلامي و ديني خدا آشنا نمايند. در اين راستا سعي شده از مبلغان و روحانيون در راستاي توانايي هاي علمي و قدرت سخنوري استفاده شود. در اين عرصه ممكن است نقيصه و كمبودي مشاهده شود يا شخصي از توان علمي لازم يا قدرت سخنوري شايسته برخوردار نباشد. اما در هر حال سعي مي شود توزيع مبلغان در سطح كشور براساس توانايي مبلغ و ميزان استقبال مردم از او به عمل آيد و مبلغان با استفاده از ابزارهاي تبليغي و آشنايي با علم روز در جهت پاسخگويي به مشكلات ديني مردم موفق تر مي باشند. اما در هر حال حركت حوزه هاي علميه مخصوصاٌ حوزه مقدسه قم براين اساس است كه روحانيون و مبلغان حوزه ها، افرادي عالم و آگاه به مسايل علمي و مباحث روز باشند و با اين ويژگي براي تبليغ اعزام شوند و در دورترين نقطه ايران منشأ اثر و مروّج دين باشند . حال ممكن است در اين حركت عظيم و گسترده تبليغي كمبودي مشاهده شود يا مبلغي در انجام وظايف تبليغي خود موفق نباشد كه اميد است با بررسي و بازبيني مجدد عملكرد افراد، اين مشكل برطرف شود.

البته اين بخش از دفتر تبليغات اسلامي ، مسؤليتي در مو رد مبلّغان اعزامي ندارد، بلكه صرفاّ به منظور پاسخگويي به سؤالات اعتقادي، فقهي، تاريخي، اخلاقي و... تأسيس شده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.