-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3266 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راهكارهاي فرهنگ سازي در محيط دانشگاهي را بيان نماييد.

براي فرهنگ سازي در يك محيط ابتدا بايد فرهنگ مورد نظر را به صورت كامل شناخت و نسبت به مباني اعتقادي و علمي آن آگاهي كسب كرد، زيرا لازمه نشر واشاعه يك فرهنگ آن است كه ابتدا آن فرهنگ و مباني آن را بشناسيم و به آن معتقد بوده و ايمان داشته باشيم ، نيز با تصميم و اراده جدي به پيامد آن عمل كنيم، آن گاه براي تبليغ وانتشار و گسترش آن تلاش نماييم. در واقع اگر هر كسي به آيين و آداب و رسوم فرهنگ مورد نظر پايبند باشد، موجب ترويج و نشر آن فرهنگ مي شود. بنابراين راهكارهاي زير به طور كلي توصيه مي شود:

1 - نسبت به فرهنگ مورد نظر بايد به صورت مشخص آگاهي كسب شود.

2 - با دقت، تأمل، مطالعه و تحقيق ايمان خود را به آن فرهنگ تقويت و تعميق بخشند.

3 - راهكارهاي تحقق و دست يابي به اهداف فرهنگي را با مطالعه و تفكر و جلسات مشورتي و بحث و تبادل نظر مشخص كنند (اهداف عيني، قابل تعريف و اندازه گيري، نه كلي و مبهم و نامعلوم).

4- سعي شود هدف كلي را به اهداف جزئي تر و به صورت مرحله به مرحله تجزيه نماييند.

5 - با مشخص شدن شيوة اجراي كار و دست يابي به اهداف با توكل بر خدا كار را به تدريج آغاز كنند و ضمن آن كه خود صميمانه به آنها عمل مي كنند با روش هاي پسنديده ديگران را نيز تشويق و ترغيب نماييد. به عنوان مثال براي گسترش فرهنگ اسلامي:

1 - ابتدا اعتقاد و ايمان خود به اسلام و اعتقادات ديني اسلامي را تقويت كنيد.

2 - مظاهر فرهنگ و تمدن اسلامي را مشخص كنيد مثل: اعتقادات صحيح، نماز، حجاب، احكام شرعي،

شكل روابط فردي و اجتماعي، اخلاق اسلامي و...

3 - پيدا كردن راهكارهاي عملي براي اجرا و ترويج هر يك از آن اهداف مشخص شده مثلاً : براي گسترش اعتقادات صحيح اسلامي در محيط خود چه كارهايي مي توانيم انجام دهيم؟

- تشويق و ترغيب افراد به مطالعه و در اختيار گذاشتن منابع صحيح و مورد پسند.

- برگزاري جلسات سخنراني به مناسبت هاي مختلف.

- برگزاري كلاس هاي عقيدني .

- برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با حضور افراد متبحر.

- تشكيل گروه هاي مطالعاتي و جلسات بحث و بررسي چند نفري.

- مسابقه كتاب خواني و مقاله نويسي در موضوعات ريز معرفي شده.

4 - اجراي يك يك راه هاي به دست آمده.

5 - امتحان و ارزيابي نمودن هر يك از راه ها .

6 - تشويق و پاداش دادن به افرادي كه در ارزيابي امتياز بالا آورند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.