-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3274 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

خوابهايي ديدهام، لطفاً در مورد آنها اظهار نظر كنيد.

خوابهاي بسيار خوبي ديدهايد. اين خوابها نشانگر نيّت پاك و صداقت شما است. مخصوصاً خواب اوّلي كه در مورد لطف حضرت بقية اللَّه الاعظم (ع) قرار گرفتهايد و وجود شما به واسطه حضرت خوشبو شده است. ان شاء اللَّه بتوانيد از ياران حضرت قرار بگيريد.

بايد سعي كنيد اين حالت خوشي و صداقت و پاكي باطن را نگه داريد و مواظب باشيد با آلوده شدن به گناه آن را از دست ندهيد.

خواب دوم دلالت بر اين دارد كه مرحوم پدر بزرگتان از شما راضي شده و از اين بابت شما را از نگراني بيرون آورده است. خداوند ايشان را رحمت فرمايد.

در مورد مسئله سوم معلوم نشد كه آيا خواب مستقلي در باره دخترخاله ديدهايد يا نيت كردهايد كه براي اطمينان از ازدواج، امام زمان را خواب ببينيد و اين امر صورت گرفته يا همان دو خواب قبلي است. با توجه به شرايط دختر خاله از نظر ايمان و تقوا براي ازدواج اقدام بكنيد و از او خواستگاري به عمل آوريد. خداوند مشكلات را بر طرف ميفرمايد. اگر ازدواج با ايشان به صلاح شما نباشد، براي مورد ديگري اقدام كنيد. خداوند همه جوانان را از فتنههاي آخرالزمان مصون و محفوظ فرمايد و مشكلات آنان را برطرف كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.