-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3275 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به اين كه در جامعه ما فقير وجود دارد، چرا ثروتمندان به افراد ضعيف كمك نميكنند تا فقر از بين برود؟

بخل و خودداري از انفاق و بخشش مانند بسياري از رذايل و زشتيهاي ديگر، ريشه در ضعف مباني ايمان و معرفت خدا دارد. كسي كه خداوند را بر همه چيز قادر بداند و معتقد باشد كه ريشههاي تمام خيرات و بركات، ذات اقدس الهي است، حتماً به وعدههاي الهي اعتقاد دارد و از انفاق دريغ نميورزد. امام علي (ع) ميفرمايد: بخل ورزيدن نسبت به آن چه انسان دارد، به خاطر سوء ظن به خدا است.(1)

در حديثي ديگر امام صادق (ع) ميفرمايد: اگر جايگزين شدن مال از سوي خدا حق است، پس بخل براي چيست؟(2) همچنين اگر كسي معتقد به قيامت و پاداش اعمال در جهان آخرت باشد و ايمان داشته باشد كه ثواب و پاداش اعمال نيك و از جمله انفاق در قيامت، ده برابر و حتي بيشتر از آن خواهد بود و لذتهاي آن عالم بسيار حقيقيتر و پايدارتر از لذتهاي اين عالم است و آنجا سراي جاودانگي انسان است، مطمئناً درانفاق و كمك به مستمندان كوتاهي نخواهد كرد. آن هايي كه به وعدة الهي دلگرم و مطمئن هستند، .

هرگز هنگام انفاق به فقرا دستشان نميلرزد. اين رذيله اخلاقي گاهي به صورتي در ميآيد كه اگر انسان تمام ثروتها و خزاين خداوندي را در اختيار داشته باشد، باز بخل ميورزد، چنان كه قرآن مجيد ميفرمايد: اگر شما مالك خزائن رحمت پروردگار بوديد، باز امساك ميكرديد، معاد انفاق كردن مايه فقر و تنگدستي شما شود.(3)

: پينوشتها

. غرر الحكم، ج 1، ص 329. 1 -

. 2 - بحارالانوار، ج 70، ص 300

. اسراء (17) آيه 100. 3 -

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.