-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3276 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

به منظور تحريك نشدن نوجوانان به خصوص موقعي كه در كتاب هايشان روش توليد مثل را مي خوانند، چه پيشنهادي داريد؟

نوجوان خواه ناخواه با مسائل جنسي آشنا مي شود، چه از طريق كتاب هاي درسي و چه از طريق گفتگو با دوستان، بنابراين نمي توان آن ها را از اين مسائل دور نگه داشت. آن چه مهم است، راهنمايي اوليا و مربيان از راه ارائه اطلاعات درست و جامع دربارة تحولات دورة بلوغ است.

هر گونه سهل انگاري مي تواند نوجوانان را به اطلاعات ناقص و نادرست گرايش داده و در نهايت آنان را با مشكلات جسمي و رواني روبرو سازد. عواملي كه در تحريك نشدن نوجوانان مؤثر است، عبارتند از:

1ـ ايجاد روابط گرم و محكم با فرزند.

2ـ حفاظت امور زناشويي: والدين محل خواب خود را از محل خواب فرزندان جدا كنند. بستر خواب فرزندان نوجوان خود را نيز جدا نمايند و از عوامل تحريك زا مانند لباس تنگ پوشيدن و يا آرايش غليظ و گفتگوهاي تحريك كننده پرهيز نمايند. بستر خواب نوجوان نبايد خيلي نرم و گرم باشد. نوجوانان را بايد عادت داد تا شب ها زماني به رختخواب بروند كه كاملاً خسته و آمادة خواب هستند و هر بامداد به محض بيدار شدن از بستر برخيزند و در بستر نمانند.

3ـ پر كردن اوقات فراغت: يكي از راه هاي كنترل غريزة جنسي نوجوانان، به كار گرفتن دست ها، انديشه ها و توانايي هاي آنان و پر كردن اوقات فراغت است. والدين فرزندان خود را به روي آوردن به امور هنري مانند خياطي، گلدوزي، كارهاي دستي، سرگرمي هاي مثبت و غيره تشويق نمايند.

4ـ مراقبت و كنترل: از آن جا كه نفوذ پذيري نوجوانان از دوستان و همسالان بيش از ساير گروه ها است، والدين بايد در زمينة دوستي ها، معيارهاي انتخاب دوست خوب و خطرات ناشي از معاشرت هاي آلوده و ناباب، با نوجوانان به گفتگو بنشينند و ذهن آنان را به شيوة مناسبي متوجه سازند. نيز ارتباطات و آمد و شد فرزندانشان را زير نظر داشته باشند و در اين باره غفلت و تسامح نكنند.

چگونگي آموزش و ياد دادن مطالب كتاب هاي درسي برعهده معلمان است و والدين در اين موارد چندان نقشي ندارند. در اين موارد مراقبت معلم و چگونگي ياد دادن آن ها مهم است، اما والدين بايد زمينة صميمي و راحتي درون خانواده ايجاد كنند تا فرزندان بتوانند مطالب و مسائلي را كه با آن ها روبرو مي شوند و يا به جهت حس كنجكاوي كه دارند، پرسش هايي را كه در ذهن آن ها شكل مي گيرد، با والدين و افراد نزديك خانواده طرح كنند و جواب قانع كننده دريافت نمايند. در اين موارد بايد از حساسيت بي جا و ممنوعيت مطلق از يادگيري و ارضاي حس كنجكاوي جلوگيري شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.