-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3279 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مشورت در انتخابات چگونه بايد باشد؟ وظيفه رأي دهنده و رأي گيرنده چيست؟

انتخابات يك مسئله ملّي به نظر مي رسد. افراد مختلفي با سليقه ها و گرايش هاي متفاوت در عرصة انتخابات حضور پيدا مي كنند و با رأي مردم انتخاب مي شوند.

انتخابات نيز از جمعه موضوعاتي است كه نمي توان بدون مشورت در آن شركت كرد و به طور دلخواهي رأي داد.

براي انتخاب فرد اصلح و شايسته ابتدا مي بايست به كارنامة كانديدا مراجعه كرد و سپس با مشورت افرادي كه از تجربه برخوردارند، شخصي را كه متخصص و متعهّد است، انتخاب نمود.

امام سجاد(ع) در رسالة حقوق مي فرمايد: حق كسي كه از تو مشورت مي خواهد، اين است كه اگر عقيده و نظري داري، در اختيار او بگذاري. اگر دربارة آن چيزي نمي داني، او را به كسي راهنمايي كني كه مي داند اما حق كسي كه مشاور تو است، آن است كه اگر نظري داد و تو موافق نيستي، او را متهم نكني.(1)

وظيفه رأي دهنده، انتخاب بهترين گزينه است، يعني از ميان جمعي كه در انتخابات به عنوان كانديدا حضور پيدا مي كنند، فردي را كه مناسب تر است انتخاب كند. وظيفة انتخاب شونده اين است كه رأي مردم را امانتي گران بها بداند و به شعار تبليغاتي خود جامة عمل بپوشاند تا رضاي خدا و خلق را به دست آورد و خواسته هاي مردمي را كه به او رأي داده اند، پيگيري نمايد و از هر كوششي دريغ نكند.

پي نوشت ها:

1. تفسير نمونه، ج 3، ص 147.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.