-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3281 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در زمينه مشكل كاريابي و استخدام در هواپيمايي آسمان با توضيحي كه در نامه نوشتهام، مرا راهنمايي كنيد.

اميدواريم خداوند به شما شغل مناسبي كه در شأن تان باشد و در سايه آن بتوانيد آبرومندانه زندگي خود را اداره كنيد، نصيب فرمايد.

متأسفانه اين مركز توانايي حلّ اين گونه مشكلات را ندارد، ولي چند نكته به عرض مي رسد:

1- موضوع استخدام در شركت هواپيمايي آسمان را با كمك پسرخاله تان پيگيري كنيد. بهتر بود از اوّل از راهنماييهاي پسرخانه تان دراين مورد استفاده مي كرديد و او را پيگير مسائلتان قرار مي داديد.

2- رونوشتي از آنچه واقع شده، به اداره كار و امور اجتماعي ارسال كنيد و آنان را در جريان قرار دهيد.

3- با مشورت پسرخاله تان مراتب را از طريق امور حراست شركت هواپيمايي آسمان مي توانيد پيگيري نماييد.

4- در عين حال دنبال كار ديگري باشيد و از هر گونه شغل مناسبي دريغ نكنيد.

5- به پدر و مادر پير و ناتوان تان كمك كنيد و آنان را در امور زندگي يار و ياور باشيد.

6- شايد عدم موفقيت شما براي استخدام در شركت هواپيمايي به صلاح بوده و خداوند روزي شما را از طريق ديگري مقدّر فرموده باشد.

بديهي است استخدام دختران و زنان در شركتهاي هواپيمايي و بيكار گذاشتن مردان، از سياستهاي غلط است كه متأسفانه متأثر از انديشههاي فرهنگ غربي است. برخي افراد خودسر كه در مسئوليتهاي مهمّ و كليدي هستند كه بر اساس ذوق و سليقه، از اختيارات خود سوء استفاده مي نمايند و موجب تضييع حقوق ديگران ميشوند يا افراد دلخواه خود را استخدام مي كنند. اين يكي از آسيبهاي اجتماعي است، كه بايد با آنان برخورد شود.

از خداوند خواهانيم كه مشكلات تمامي جوانان مخصوصاً مشكلات شما را رفع فرمايد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.