-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33152 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بعد از مرگ انسان، روح وي تا چه حد مراسم تدفين و تشبيع مطلع است؟
با استفاده از احاديث مي توان گفت كه وقتي انسان از دنيا مي رود، روح وي آنچه را كه نسبت به بدن وي صورت مي گيرد (مانند غسل كفن و تشييع جنازه) تعقيت و نظاره مي كند.
مثلاً در جامع الاخبار آمده است كه: «قال رسول الله((صلي الله عليه وآله)): فَوَ اَلَذَّي نَفْسُ مُحَمَّد بيَده لَو يَروَنَ مَكانَه وَيَسَمعون كلامَه لَذَهَلُوا عَن مَيَّهتم وَ لَبَكَوْا عَلي نُفُوسِهُم حَتّي اِذا حُمِلَ الميَّت عَلي نَعْيشه رَفْرَف رُوحُهُ فَوْقَ النَعشِ وَ هُوَ يُنادِي: يا اَهلي وَ يا وُلدي لاتَلعَبَنَّ بِكُم الدُّنيا كَما هَيَبْت بِي فَجَمَعْتُ المالي مِنْ حِلَّه وَ مَن غير حَلّه، ثُمَ خَلَّفتُه لِغَيري فَالَمَهْناله وَ التَبِعُهَ عَلَيَّ فَاحْذَرُوا مِثْل ما حَلَّ بيِ;
رسول خدا((صلي الله عليه وآله)) فرمود: سوگند به آنكه جان محمد در دست اوست، اگر بازماندگان موقعيت مرده را مي ديدند و سخن را مي شنيدند، به يقين او را فراموش مي كردند و بر نفس خود مي گريستند.

ـ873ـ
تا جايي كه چون مرده را برروي تابوت حمل مي كنند روحش برفراز تابوت گرداگرد آن به پرواز و گردش در مي آيد و پيوسته ندا مي دهد: و اي اهل من!و اي فزندان من! مبادا دنيا با شما به همان قسمي بازي كند كه با من بازي كرد; مال دنيا را از هر طريقي - چه - حلال و چه حرام - جمع آوري كردم و سپس همه را براي غير خود گذارم. پس عيش و راحتي و گوارايي آن مال براي ديگران است و عواقبِ حساب و تبعات آن براي من. پس بپرهيزيد از مثل آنچه بر من وارد شده است.»

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - بحارالانوار، ج 6، ص 161 .

ـ874ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.