-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33271 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1- قرآن درآيه 48 سوره بقره مي فرمايد: كه در روز قيامت , شفاعت هيچكس براي هيچكس اثري ندارد, پس چطور پيامبر اسلام «صلي الله عليه و آله » در روز قيامت بعضي انسانها را شفاعت مي كنند ؟
هنگاميكه فردي در زمينه اي كه برايش منفعت دارد يا رفع ضرر برايش اهميت دارد و بسيار مهم و حياتي است و خودش به تنهائي از عهده آن بر نمي آيد , به شخصي متوسل ميشود كه توانائي لازم را دارد و مي تواند به نفع نا توان كارها را پيش ببرد ؛ اين توضيح معناي كلمه شفاعت ( از ريشه ش ف ع ) است .
آيه 48 سوره بقره مسئله شفاعت را منتفي نكرده بلكه؛ منظور در اين آيه نفي استقلال افراد در امر شفاعت است ؛ يعني: نفي هر توانائي در برابر خدا كه اين همان مفهوم اولين شعار اسلامي است{ لاموثر في الوجود الاالله} آيات بسياري در قرآن به حقيقت شفاعت و وجود شافعين دلالت دارد . آيا ت زير همه نشانگراين حقيقتند :
سوره مباركه سجده , آيه 4
سوره مباركه انعام , آيه 51
سوره مباركه بقره , آيه 255
سوره مباركه يونس , آيه 3
سوره مباركه انبياء , آيه 28
سوره مباركه سباء, آيه 23
سوره مباركه نجم , آيه 26
آري؛ شفيع در امر شفاعت مأمور خداست و خود هيچگونه استقلال ندارد شفيع اول و آخر خود خداست و بقيه كار گزاران رحمت اويند ؛ بويژه حضرت رسول اكرم « صلي الله عليه وآله » كه وجود مقدسش رحمت خدا براي جهانيان است . وجودي پاك از خوديت آدمي و يكسره از بندگي خدا مملو و سرشار . مسلم است كه شفاعت عظمي و دستگيري از همه انسانها نجات يافته , بالاخص مقامي است متعلق به آنحضرات
الهي فانشرني علي دين احمد منيبا تقيا قانئا لك اخضع
و لاتحرمني يا الهي و سيدي بشفاعتك الكبري فذاك المشفع
« ازمناجات منظوم امام علي « عليه السلام »»
1- {يشفع عنده الا باذنه} : شفاعت غير است البته به اذن خداي متعال
« آيه الكرسي : سوره بقره »
2- {استعينوا بالصبر و الصلاه } : از نماز و صبر كمك بگيريد.
اين موارد را خدا خواسته است از غير او به اذن او كمك بگيريم شفاعت هم همينطور به معناي توجه به غير خدا نيست .
منابع :
1- كتاب معاد آقاي قرائتي , بحث شفاعت مطالعه شود.
2- تفسير نمونه , جلد تفسير موضوعي شفاعت
3- آئين وهابيت دراثبات شفاعت , از آيه الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.