-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33448 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در مورد فضيلت هاي صلوات بنويسيد؟

در سورة احزاب دستور ميدهد بر پيامبر درود بفرستيد: خدا و فرشتگان بر پيامبر درود ميفرستند. اي مؤمنان! بر او صلوات و درود بفرستيد و بر او سلام كنيد، سلامي نيكو.[3]

در روايات نيز بسيار سفارش بر اين كار شده است:

رسول الله (ص) فرمود: هر كس صد مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد، خداوند صد حاجت اورا بر آورده ميكند.[4]

باز فرمود: هر كس يك درود بر من بفرستد، خدا ده درود بر او ميفرستد و ده گناه از او ريخته و ده درجه براي او بالا بردهميشود .[5]

باز فرمود سزاوارترين مردم در روز قيامت به من آن كس است كه بيشتر بر من درود فرستد.[6]باز فرمود سزاوارترين مردم در روز قيامت به من آن كس است كه بيشتر بر من درود فرستد.[7]

پيامبر (ص) فرمود: چون روز و شب جمعه شود، بسيار بر من صلوات و درود فرستيد.[8]

امام علي بن موسي الرضا(ع) فرمود: صلوات بر محمد و آل محمد در پيشگاه خدا معادل سبحان الله و الحمدلله و اللهاكبر گفتن است.[9]

امام باقر يا امام صادق( ع) فرمود: سنگين ترين چيزي كه در روز قيامت در ترازوي اعمال بنده گذاشته مي شود، صلوات بر محمد و آل محمد است‍.[10]

پيامبر فرمود: اكثروا عليّ الصلاهْْ يوم الجمعهْْ؛[11] در روز جمعه بسيار بر من صلوات بفرستيد.

باز فرمود: با آواي بلند بر من صلوات بفرستيد ، زيرا نفاق را از بين ميبرد.1[12]

روايات فراواني در اين باره در كتابهاي روايي داريم. در اين زمينه كتاب آثار الصادقين، ج 11، رويات را جمعآوري كرده است.[1] توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 29.

[2] ناصر مكارم، پرسشها و پاسخها ، ج 4، ص 162.

[3] احزاب (33) آية 56.

3آثار الصادقين، ج 11، ص 209، به نقل از فرائد السمطين، ج 1، ص 28.

1[4] همان.

[7] همان، ص 211، به نقل از كنزل العمال، ج 1، ص 489.

[8] همان.

[9] همان، ص 213.

1[10] همان، ص 213.

1[11] همان، ص 214.

1[12] همان.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.