-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33484 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا با عدل خداوند سازگاراست كه از عالم ذر يا روز الست اهل جهنم راخلق كند با توجه به اين كه مي دانست
عالم ذر يا الست، ربطي به عدل يا ظلم الهي ندارد; بلكه برعكس، عالم

ذر نشانگر ظلم و عدم تعهد انسانها است.

روز الست، اشاره به اين آيه شريفه است كه: ((و اذا خذ ربك من بني آدم من

ظهورهم ذريتهم و اشهدهم علي انفسهم الست بربكم قالوا بلي شهدنا، ان تقولوا

يوم القيمه انا كنا عن هذا غافلين ; متذكر باش هنگامي كه پروردگارت از پشت

بنيآدم ذريه آنان را برگرفت و آنها را بر خويش گواه ساخت كه آيا من پروردگار شما

نيستم؟ گفتند: چرا بر اين امر گواهيم [اين پيمان به اين دليل انجام شد] كه روز قيامت

نگوييد ما از اين موضوع (توحيد و خداپرستي) غفلت كرديم و همچنين نگوييد پدران

ما قبل از ما مشرك بودند و ما نسل بعدي هستيم [كه طبعاا پيرو آنان خواهيم بود] آيا

ما را بر آنچه عناصر باطل انجام دادند عذاب ميكني و چنين آيات خود را تفصيل

ميدهيم و بيان ميكنيم شايد به سوي حق باز گردند، (سوره اعراف، آيات 174 تا

172).

در تفسير اين آيه و چگونگي ((عالم ذر)) بين مفسران و دانشمندان اختلاف

است. يكي از تفسيرهايي كه مورد پذيرش متاخرين ؤ از جمله علامه

طباطبايي است ؤ اين است كه منظور از اين عالم دنياي فطرت و استعدادها

است، يعني به هنگام ورود ذرات اسپرم در رحم و تكوين جنين، خداوند در

خمير مايه انسان فطرت توحيدي قرار ميدهد و يا همان حقيقتي است كه

خداوند در موارد مختلف قرآن از جمله در سوره روم آيه 30 مطرح كرده

است: ((و اقم وجهك للدين حنيفاا فطره ا& التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق

ا& ذلك الدين القيم و لكن اكثر الناس لايعلمون; مستقيم روي به جانب آيين پاك

اسلام آور و پيوسته از طريق دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده پيروي كن كه

هيچ تغييري در خلقت خدا نبايد داد)). بنابر اين تفسير مقصود از عالم ذر و روز

الست، همان پيمان فطري و طبيعي است كه خداوند از انسانها گرفته است.

حال با اين كه انسانها بر فطرت پاك و سالم خلق شدهاند; اما آنان به

پيمان و قول خود عمل نميكنند و بر خلاف فطرت و سرشت الهي خويش،

رو به سوي گناه و معصيت ميآورند.

البته در اين جا ممكن است بگوييم كه خداوند علم به اين امر(گناه و

معصيت انسانها) داشت; باز چرا انسانها را آفريد.

در جواب گفتني است كه علم پيشين الهي نسبت به اعمال ما مستلزم جبر

نيست; زيرا زماني جبر است كه علت اعمال ما باشد; در حالي كه خداوند از

افعال ما آگاه است; چون ما آنها را انجام ميدهيم نه اين كه چون او ميداند ما

انجام ميدهيم. به عبارت ديگر خداوند موجودي است غير زماني و براي او

قبل و بعدي نيست و همه زمانها نزد او يكسان است و گذشته و آينده و

حال نزد او مساوي است. پس همين طور كه علم ديگران به اعمال ما در حال

انجام يا بعد از آن يا قبل از آن رافع اختيار از ما نيست علم قبلي خداوند به

اعمال ما رافع اختيار نيست، و علم خدا به افعال انسان قبل از خلقت به اين

معنا نيست كه او تقدير كرده انسان چنين اعمالي را انجام دهد; بلكه تقدير و

مشيت الهي بر اين قرار گرفته است كه انسان اعمالش را از روي اراده و اختيار

خودش انجام دهد و خدا نيز علم دارد كه هر كسي با اراده و اختيار خودش

چه كارهايي را انجام خواهد داد و اين مساوي با اراده و اختيار انسان است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.