-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33939 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اصولاً برنامه امر به معروف و نهي از منكر مصلحتي است يا واجب است ؟اگر شخصي بواسطه انجام فريضه فوق موجب ايجاد درگيري شود آيا گناهي صورت گرفته است ؟ لطفاً توضيحات لازم را اعنايت فرماييد ؟
مر به معروف و نهي از منكر از واجبات مؤكد است و مسلم ديني است و بايد با روشهاي صحيح و اصولي اين واجب مهم را انجام داد و از ملامتها و سختيهاي كار هراس به دل راه نداد .البته شرائط امر به معروف بايد رعايت شود . نگاهي گذرا به احاديث و رواياتي كه در زمينه فلسفه امر به معروف و نهي از منكر وارد شده اين نكتة مهم را مشخص مي سازد كه يكي از مهمترين عوامل تداوم و شكوفائي و پيشرفت و تعالي جوامع بشري عمل به اين فريضه مهم و الهي مي باشد چنانچه پيامبر گرامي اسلام مي فرمايند :
اذالم يأمروا بمعروف و لم ينهوا عن منكر و لم يتبعو الاخيار من اهل بيتي سلط الله عليهم شراهم فيدعوا عند ذلك خيار هم فلا يستجاب لهم .
هنگامي كه مردم امر به معروف و نهي از منكر نكنند و از خوبان اهل بيت من پيروي نكنند خداوند بدان را بر آنان مسلط خواهد كرد و در آن شرائط خوبان آنها دعا مي كنند اجابت نمي شود در روايت ديگر فرمودند : بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيد يا عذاب خدا همه شما را فرا ميگيرد . و لازم به ذكر است كه وجود وگسترش برخي از مفاسد فردي و اجتماعي و ناهنجاريهاي كه در اثر عواملي از قبيل تغيير ارزشها و توجه به ماديات و تهاجم فرهنگي و … بوجود آمده است و خطر عمده اي براي نظام اسلامي محسوب مي شود توجه به عمل شدن و اجراي اين فرضيه الهي را در تمام سطوح مورد تأييد قرار مي دهد . در اسلام امر به معروف و نهي از منكر بر تمام افراد عاقل و بالغ از هر قشر و گروهي در صورتي كه شرائط ذيل موجود باشد واجب مي شود . 1- كسي كه مي خواهد امر به معروف و نهي از منكر كند بايد يقين داشته باشد كه طرف مقابل مشغول انجام حرام يا ترك كا رواجبي است .
2- احتمال دهد كه امر و نهي او اثر دارد و خواه اثر فوري داشته باشد يا غير فوري كامل يا ناقص بنابراين اگر بداند هيچ اثر ندارد واجب نيست .
3- در امر و نهي او مفسده و ضرري نباشد پس اگر بداند يا بترسد كه امر يا نهي او ضرر جاني يا عرضي و آبرويي يا ضرر مالي قابل توجه براي او يا بعضي از مؤمنين دارد واجب نيست .
4- كسي كه مرتكب معصيت شده قصد تكرار آن را داشته باشد .
5- مراحل امر به معروف و نهي از منكر از آسان به شديد رعايت شود مثلاً اگر با آرامش مي توان نهي كرد از پر خاش خودداري شود .
و لازم به ذكر است كه روحيات و ويژگيهاي رواني طرف مقابل بايد در نظر گرفته شود طبيعي است كه با هر كس به زبان خاصي بايد سخن گفت و چه بسا لازم است برخي را به طور غير مستقيم و از طريق برخي برنامه ها ارشاد نمود و حتي الامكان از منطقي قويتر و بهترين زبان استفاده شود وبهتر است ابتدا امتيازات و خوبيهاي افراد به آنان گوشزد شود و سپس تدريجاً به بيان ايرادات وارد بر آنها پرداخته شود در اين زمينه هم سعي شود اول يك مساله مطوح شود و پس از اصلاح تشويق گردد و سپس به همين ترتيب يكي يكي به ديگر مسائل پرداخته شود و حتي المكان بايد به افراد تفهيم نمود كه آنچه به ايشان تذكر داده مي شود از سر خير خواهي و مفيد به حال خود آنهاست و ضمناً بايد توجه داشت كه نبايد انتظار داشت كه به هيچ وجه افراد از امر به معروف يا نهي از منكر بدشان نيايد بلكه وظيفه ما رعايت اصول صحيح اخلاقي و انساني در تذكر به آنها ست ولي اينكه بپذيرند يا نه و خوششان آيد يا بدشان آيد خيلي دست ما نيست و نبايد خوفي به دل داشت .
حافظ وظيفه تو دعا گفتن است و بس در بند اين مباش كه نشنيد يا شنيد كس

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.