-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34079 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:17

ميزان در قيامت چيست؟
يكي از موضوعات مربوط به قيامت، موضوع ميزان است. كه در قرآن و روايات بسيار به چشم مي خورد. ميزان به معناي وسيله سنجش است. در قرآن مي خوانيم: «وَانزلنا معهم الكتاب و الميزان(1); و با آنان كتاب و ميزان را فرو فرستاديم.»; يعني پيامبران((عليهم السلام))قانون و ملاك باز شناختن حق از باطل و سنجش خير و شر را براي مردم آورده اند.
ميزان در قيامت وسيله سنجش اعمال مردم است و لازم نيست ميزان مانند ترازويي باشد كه در دنيا مي بينيم.
معناي ميزان
اليوم الحَقّ(3)» در رواياتي پرشمار مي خوانيم كه ميزان اعمال، پيامبران و امامان معصومند; زيرا آن بزرگواران به مقام والاي انسانيّت رسيده اند و كارهايشان نمونه آرماني است و حق عمل نيك را از نظر اخلاص و نوع و روش تداوم انجام داده اند و مردم را با اعمال آن بزرگواران مي سنجند(4).
از اين رو، در زيارت حضرت علي((عليه السلام)) مي خوانيم: «السلام عليك يا ميزان الاعمال; سلام بر تو اي وسيله سنجش اعمال!»

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره حديد، آيه 25.
2 - سوره اعراف، آيه 7.
3 - سوره نباء، آيه 39.
4 - بحارالانوار، ج 7، ص 249.

ـ1008ـ
ميزان براي چه كساني به كار مي رود؟
بنابر روايات، ميزان براي مؤمنان به كار مي رود، كساني كه مشركند و يا اعمالشان همچون كف روي آب بي حقيقت است و يا با گناهاني كه مرتكب شده اند، تمام كارهاي خوبشان را تباه كرده اند، براي آنان وزن و ميزاني نخواهد بود: «فحبطت اعمالهم فلا نقيم لَهم يوم القيامة وَزْناً(1)». در حديث مي خوانيم براي رهبران گمراه كننده نيز وزن و ميزاني در قيامت نخواهد بود، زيرا آنان چنان رسوايند كه نيازي به حساب و كتاب و سنجش ندارند(2).
و در كتاب كافي از امام سجاد((عليه السلام)) نقل شده كه براي مشركان ترازوي عدل نصب نمي گردد و نامه عملشان نيز در قيامت گشوده نمي شود و سنجش و حساب و كتاب، ويژه مسلمانان است.

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره كهف، آيه 105.
2 - اين حديث از حضرت علي((عليه السلام))است كه در تفسير صافي، ذيل آيه 105 سوره كهف از كتاب احتجاج نقل شده است.

ـ1009ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.