-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:341 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:21

ابزارهاي تهاجم فرهنگي چيست؟
هر جريان فرهنگي نياز به ابزارها و روشهايي دارد كه از طريق آن به طرف مقابل رسوخ و نفوذ نمايد، امپرياليسم آمريكا در كشورهاي غربي در تهاجم به بنيانهاي فرهنگي كشور از روشها و ابزارهاي مختلفي استفاده كرده اند كه بطور مختص عبارتند: الف - ابزارها و روشهاي فرهنگي؛ كه از مؤثرترين ابزارهاي فرهنگي است. استفاده از هنر، سينما، و تئاتر، انواع فيلمها، و سريالهاي تلوزيوني، مطبوعات و كتب، چاپ و نشر اشعار و مقالات و رمانهاي مختلف جهت ترويج پوچ گرايي و بي هويت كردن مردم يك كشور و زير سؤال بردن مباني تئوريك نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، نفوذ در مدارس و دانشگاهها و ترويج اومانيسم، لائيسيم و پلوراليسم ديني براي تضعيف مباني معرفتي حكومت ديني و... ب - ابزارها و روشهاي اقتصادي: صندوق بين الملل پول و بانك جهاني در راستاي اهداف امپرياليستي غرب هميشه در دادن وامها به دولتها شرايطي را مي گذارد كه در تحميل فرهنگ سرمايه داري غرب مؤثر است مثلاً شرايط بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براي دادن وام به ايران مبتني بر تسريع خصوصي سازي و تعديل اقتصادي و هماهنگ با بازار آزاد جهان، ايجاد مناطق آزاد تجاري كه زمينه بسيار مناسبي براي ترويج فرهنگ غربي از جمله تغيير الگوي مصرف تجمل گرايي، مدهاي غرب و... از طرف ديگر مراكز كنترل صدور تكنولوژيهاي غرب شرط همكاري و انتقال تكنولوژي را به گونه اي ترسيم مي نمايند كه فرهنگ بيگانه را نيز وارد آن كشور سازد. ج - ابزارها و روشهاي اجتماعي تهاجم فرهنگي مانند فساد جنسي در جامعه، فيلمهاي ويدئوئي و برنامه هاي تلوزيوني و ماهواره اي، مجلاّت و تصاوير مبتذل، كاتالوگ كالاهاي لوكس و تبليغاتي، همگي در ترويج فسادهاي اجتماعي، بي هويت كردن نسل جوان، گسترش فساد و خشونت، و نا امني، بيكاري و غيره دانسته تا بدين وسيله افراد جامعه را خصوصاً نسل جوان را از اهداف معنوي و فرهنگ انقلاب اسلامي منحرف نمايند. ايجاد روحيه مدگرايي و اخلاق خاص ترويج كنندگان اين مدها در قالب گروههاي رپ و هوي متال و... ديده مي شود كه ترويج كننده ارزشهاي ضد اخلاقي از جمله همجنس بازي و برقرار روابط آزاد جنسي و... هستند. از طرف ديگر صنعت توريسم گسترش مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي از ديگر ابزارهاي اجتماعي تهاجم فرهنگي مي باشند، {V(ر.ك: علي ذوعلم، جرعه جاري (سي مقاله پژوهشي پيرامون انقلاب اسلامي) عليرضا كريميان، ماهيت انقلاب اسلامي و تهاجم فرهنگي، ص 469)V}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.