-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34177 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

برخورد پيامبر با حسن و حسين چگونه بود؟
گروه بسياري از محدثين نامدار اهل سنت از علي(ع)، ابن عمر، ابو هريره، سعيدبن راشد، و ابوبكره روايت كردهاند كه پيغمبر(ص) فرمود: حسن و حسين دو ريحانة من از دنيا هستند و از اختلاف الفاظ حديث، معلوم ميشود كه آن حضرت، مكرّر اين مضمون را به الفاظ مختلف فرمودهاند؛ زيرا لفظ حديث در بعضي روايات
«اِنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنُ هُما رَيْحانَتايَ مِنَ الدُّنيا»
ميباشد و در بعضي ديگر
«اَلْوَلْدُ رَيْحانَةٌ وَ رَيْحانَتَيَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ» است، و در حديث ديگر فرمود: «اِنَّ اِبْنَيَّ هذَيْنِ رَيْحانَتايَ مِنَ الدُّنْيا» [اين دو پسر من دو ريحانة من از دنيا هستند.]
و در جاي ديگر فرموده:
«هُما رَيْحانَتايَ مِنَ الدُّنْيا»
و به الفاظ ديگر نيز اين حديث نقل شده است. (صحيح بخاري، 2/188 و ترمذي، 13/193 و اسدالغابة، 2/19 و...)
سعيدبن راشد نقل كرده كه: حسن و حسين(ع) بسوي پيغمبر(ص) ميدويدند، پيغمبر يكي از آنها را در يك بغل گرفت و ديگري را نيز در بغل ديگر گرفت، و فرمود:
«هذانِ رَيْحانَتايَ مِنَ الدُّنْيا مَنْ اَحَبَّني فَلْيُحِبُّهُما.» (ذخائر العقبي/124)
[اين دو، ريحانة من از دنيا هستند هركس مرا دوست ميدارد بايد آنها را دوست بدارد.]
مناوي از ديلمي در فردوس الأخبار روايت كرده كه: پيغمبر(ص) به علي(ع) فرمود:
«سَلامُ اللهِ عَليْكَ يا اَبَا الرَيْحانَتَيْنِ.» (كنوز الحقائق، 1/145)
[سلام خدا بر تو اي پدر دو ريحانه.]
علاوه بر اين احاديث، روايات ديگري نيز هست مثل
«اُوْصيكَ بِرَيْحانَتَيَّ خَيْراً» (التاج العروس، 2/149 و نهايه ابن اثير)
[سفارش ميكنم به تو كه با دو ريحانة من به نيكي رفتار كني]
كه به رعايت اختصار، به آنچه نقل شد قناعت ميكنيم.

پرتوي از عظمت امام حسين(ع)
آيةالله لطف الله صافي گلپايگاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.