-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:342 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

چگونه مي توان با تهاجم فرهنگي مبارزه كرد؟
از آنجا كه تهاجم فرهنگي يك مقوله حقيقي و جدّي و با برنامه ريزيهاي منظم و سازماندهي شده مي باشد، تنها راه مبارزه با آن نيز مصونيت بخشيدن به جوانان و ساير افراد جامعه از راه تمسك به فرهنگ غني اسلامي و ملّي اين مرز و بوم و استفاده كارآمد از همه امكانات خصوصاً دستگاههاي فرهنگي و بسيج همه اقشار مردم، بر اساس برنامه هاي دقيق حساب شده مي باشد، بر اين اساس مهمترين راههاي مبارز با تهاجم فرهنگي و جلوگيري از نفوذ و گسترش آن عبارتند از: 1- حفظ و تعميق ايمان و معنويت در مردم و مسئولين، قران كريم در سوره آل عمران آيه 139 مي فرمايد {A{/Bوَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {w7-12w}{I3:139I}/} A} 2- تحقق حيات طيبه اسلامي و حفظ ارزشهاي انقلابي، استقرار عدالت اجتماعي و قسط اسلامي، تأمين رفاه، سعادت، خوشي، صلح و امنيت براي مردم در سايه ايمان به خداوند و حاكميت ارزشهاي الهي. 3- هوشياري و بيداري در مقابل انحراف معنوي جامعه اسلامي. 4- احياي فريضه مهم امر به معروف و نهي از منكر كه به عنوان يكي از اركان اساسي اسلام و ضامن حفظ و بقاي فرايض و ارزشهاي الهي مي باشد. 5- تحقق باوري عميق، دروني و ريشه دار، عقلاني و مبتني بر نظام ارزشي اسلام در مديران جامعه به معني كساني كه در دستگاه هاي رهبري، تقنيني، اجرايي، قضايي، نظامي و انتظامي، آموزش فرهنگي و تبليغي و... نقش ايفا مي كنند نسبت به جايگاه و اهميت اساسي اين مجموعه، در جهت گيري فرهنگي و ارزشي جامعه و خارج شدن اين مجموعه از حالت انفعال، يأس و اعتقادات پنهان جبرگرايانه، كه روحيه سازش و تسليم در برابر فرهنگ واحد جهاني را به دنبال خواهد داشت. 6- تلاش و تدبير جدي، گسترده و عميق براي لحاظ نظام ارزشي مطلوب در همه فعاليت ها و اقدامات، در بخشهاي مختلف جامعه و در عرصه هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... 7- تبلور و تجلّي اين نظام ارزشي در رفتار حقيقي و حقوقي مديران، ساختار كلان كشور و برنامه هاي اجرايي و... براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- سخنان مقام معظم رهبري، فرهنگ و تهاجم فرهنگي 2- علي ذو علم، انقلاب و ارزشها

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.