-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3424 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا ميگويند حق هميشه تلخ است؟

حق در اصل تلخ نيست، بلكه شيرينترين چيز است. تلخي و شيريني حق را نسبت به افراد انسان بايد سنجيد. به طور كلي، ميتوان ارتباط انسانها با حق را به دو گروه تقسيم كرد: 1. مؤمنين و بندگان واقعي خدا كه حق مطلق - كه ذات الهي باشد - را پذيرفتهاند و جز رضاي او چيزي نميخواهند. اين گروه، نه تنها حق برايشان تلخ نيست، بلكه بسيار شيرين و لذت بخش است; از اين رو سعي ميكنند همة حقوقي كه به عهدة آنها، از حق خدا و رسول خدا و پدر و مادر و اجتماع است را ادا نمايند.

2. افراد بيايمان و يا كساني كه ايمان آنها ضعيف است و تابع هوا و هوسند; حق براي اين عدّه تلخ است، چون اجراي آن، بر خلاف تمايلات نفساني آنهااست، از اين رو از آن روي گردانند. قرآن در مورد كافران و مشركيني كه دعوت پيامبر اكرمرا كه در مورد توحيد و دوري از شرك بود، قبول نميكردند ميفرمايد: واَكثَرُهُم لِلحَقِّ كـَرِهون;(مؤمنون،70) اكثر آنان از حق كراهت دارند و حاضر نيستند آن را بپذيرند. و نيز در مورد گناهكاراني كه در قيامت به عذاب الهي گرفتار ميشوند. و آرزو ميكنند كه عذاب از آنهابرداشته شود ميفرمايد: لَقَد جِئنـَكُم بِالحَقِّ ولـَكِنَّ اَكثَرَكُم لِلحَقِّ كـَرِهون;(زخرف،78) ما حق را براي شما آورديم، ولي اكثر شما از حق كراهت داشتيد و در برابر آن تسليم نميشديد.

البته در برخي روايات، اشاره شده كه حق، تلخ و سنگين است، لكن در همان روايات، شواهدي است كه تلخي حق، نسبت به افرادي است كه تابع هوا و هوس ميباشند.

براي مثال در حديثي آمده است: حق سنگين است و تلخ و باطل سبك است و شيرين و چه بسا شهوت راني ساعتي، باعث حزن و اندوه طولاني گردد.(ميزان الحكمه، محمد محمدي ريشهري، ج 2، ص 467، نشر مكتب الاعلام الاسلامي.)عليدر حديث ديگري ميفرمايد: حق سنگين است و تحمل آن مشكل، لكن خداوند براي كساني كه طالب عاقبت هستند، حق را آسان ميكند; آنان با صبر و بردباري كه دارند، حق را تحمل ميكنند و آن را اجرا مينمايند، و به وعدهاي كه خدا به صابرين داده كه به آنها پاداش دهد، اطمينان دارند، سپس حضرت فرمود: شما از جمله اين افراد باشيد و از خداي متعال در پذيرش حق و تحمل آن كمك بگيريد.(همان.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.