-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3425 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه ميتوان از عبرتها و موعظهها پند گرفت؟

وسايل عبرت و پند در دنيا فروان است، ولي پندآموز و عبرت گير كم است. انسان از هر چيزي ميتواند عبرت بگيرد. عليدر اين باره ميفرمايد: براي صاحبان خرد، در هر چيزي، موعظه و عبرت است.(ميزان الحكمه، محمد محمدي ريشهري، ج 10، ص 542)

هارون الرشيد، به موسي بن جعفر7 نوشت، مرا موعظه كن. حضرت در جواب مرقوم داشتند. هيچ چيز نيست كه با چشمان خود ميبيني، مگر اين كه در آن موعظه و پند است.(بحارالانوار، علامه مجلسي; ج 78، ص 319.)انسان براي اين كه از عبرت ها پند بياموزد، بهترين راه، تفكر و تدبر در احوال گذشتگان، و سرنوشت آنان است. كساني كه به اين دنيا، دل بستگي پيدا كردند و براي رسيدن به آن به هر جنايتي دست زدند اما يك مرتبه، پروندة زندگي آنهابر چيده شد.

قرآن مجيد ـ زماني كه تاريخ امتهاي گذشته را كه در اثر كفر و شرك، به بلا و عذاب گرفتار شدند، براي رسول خدا9 بازگو ميكند ـ به آن حضرت دستور ميدهد: داستانهاي اقوام گذشته را براي مردم تعريف كن، شايد در احوال آنها تدبّر كنند، و عبرت بگيرند. فَاقصُصِ القَصَصَ لَعَلَّهُم يَتَفَكَّرون (اعراف،176) امير المؤمنيندر نهج البلاغه، بارها مردم را به تدبّر و تفكّر در احوال گذشتگان دعوت كرده و به آنها هشدار ميدهد كه از سرنوشت آنها عبرت بگيرند; هم چنين در خطبة 181 ميفرمايد: شما را در روزگارهاي گذشته عبرتي است; كجايند عمالقه و فرزندانشان، كجايند فراعنه و پادشاهان مصر كه از آنهااثري باقي نمانده.(نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 181)

خداوند در آية يازده انعام به رسول خود دستور ميدهد: قُل سيروا فِي الاَرضِ ثُمَّ انظُروا كَيفَ كانَ عـَقِبَةُ المُكَذِّبين; مردم را به سير و گردش در روي زمين دعوت كن، تا در عاقبت كفار و مشركين انديشه كنند.

علي، در خطبة 32 براي پند گرفتن از عبرتها و موعظهها، مردم را به اموري سفارش فرموده است: پند بگيريد از كساني كه پيش از شما بودند، پيش از آن كه آيندگان از شما پند بگيرند.(نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه، 32، ص 99.)

در جاي ديگر ميفرمايد: از كار خدا دربارة شيطان عبرت گيريد كه عبادت و بندگي بسيار زياد او را باطل ساخت، در حالي كه خدا را شش هزار سال عبادت كرده بود.(نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبة 234.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.