-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3433 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا ابليس با توجه به سوگندهايي كه براي گمراه كردن انسان خورد، در سخن خويش به پيروزي دست يافت؟

ابليس درباره گمراهان و كساني كه از وسوسههاي او پيروي كرده و ميكنند موفق شده و توانسته با توجه به تمايل و گرايشي كه در آنها بوده، آنها را به تناسب شرايطشان گمراه و منحرف كند; ولي مؤمنان و بندگان پرهيزگار خداوند متعال از او پيروي نميكنند; وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُو فَاتَّبَعُوهُ إِلآفَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ;(سبأ،20) به يقين ابليس گمان خود را دربارة آنها محقق يافت كه همگي از او پيروي كردند، جز گروه اندكي از مؤمنان.

خداوند متعال نيز هنگامي كه ابليس بر گمراه كردن انسانها سوگند ياد كرد به او فرمود: ...فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِين # إِلَيَ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم # قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لاَ ?ُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ # إِلآعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ;(ص،80ـ83)....تو از مهلت دادهشدگاني; ولي تا روز و وقت معيني، گفت: به عزتت سوگند همه آنها را گمراه خواهم كرد! مگر بندگان خالص تو از ميان آنها.

ابليس افرادي را كه از دستورهاي او پيروي كنند و وسوسههاي او را در اعمال و رفتارشان به كار ببندند، گمراه ميكند; ولي خودش اعتراف كرده كه بندگان خالص شده مخلَصين را نميتواند گمراه كند; مخلَصين كساني هستند كه به مرحله عالي ايمان و عمل پس از تعليم و تربيت و مجاهدة با نفس رسيدهاند كه در برابر وسوسههاي شيطان و هر وسوسهگر ديگري نفوذناپذير است.

از آيات مذكور و نيز آيات 42 و 43 سوره حجر بر ميآيد كه در واقع خود انسانها هستند كه با پيروي كردن از وسوسههاي شيطان با ميل و ارادة خويش دعوت او را به سوي گناه و گمراهي ميپذيرند.

بنابراين، ابليس دربارة برخي افراد كه خودشان تمايل و چراغ سبز به ابليس نشان دادهاند، به محتواي سوگند خود دست يافته است.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 9، ص 377; ج 11، ص 72ـ76; ج 19، ص 336ـ348، دارالكتب الاسلامية / تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ج 17، ص 224ـ228، مؤسسة النشر الاسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.