-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34345 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

يكي از امتيازات مسلمين نسبت به پيروان اديان ديگر چيست؟
اين است كه از طرفي قسمت بسيار زيادي از سخنان پيغمبر ما ـ كه شك نيست كه سخن ايشان است، يعني متواتر و مسلّم است ـ امروز در دست است، در صورتي كه هيچ يك از اديان ديگر نمي​توانند چنين ادعايي بكنند كه به صورت قطع بگويند فلان جمله جمله​اي است كه از زبان مثلاً موسي (ع) و يا عيسي (ع) و يا يك پيامبر ديگر شنيده شده است؛ جمله​هاي زيادي هست، ولي آنقدرها مسلّم و قطعي نيست. و ما سخنان متواتر از پيغمبر خودمان زياد داريم.
و از طرف ديگر تاريخ پيغمبر ما تاريخ بسيار روشن و مستندي است. در اين جهت هم رهبران ديگر جهان با ما شركت ندارند. حتي دقايق و جزئياتي از زندگي پيغمبر اكرم به صورت قطع و مسلّم، امروز در دست است كه درباره هيچ كس ديگر چنين نيست؛ از سال و ماه و حتي روز تولدش و حتي روز هفتم تولدش، دوران شيرخوارگي​اش، دوراني كه در صحرا زندگي كرده است، دوران قبل از بلوغش، مسافرتهايش به خارج عربستان، شغلهايي كه قبل از نبوت مجموعاً داشته است، ازدواجش در چه سن و سالي بوده است، چه فرزنداني براي او متولد شده​اند و آنهاشان كه قبل از خودش از دنيا رفته​اند در چه سني از دنيا رفته​اند، و امثال اينها، تا مي​رسد به دوران رسالت و بعثتش، كه اطلاعات دقيقتر مي​گردد، چون حادثه بزرگي مي​شود: اول كسي كه به او ايمان آورد كه بود؟ دومين و سومين فرد كه بود؟ فلان كس در چه سالي ايمان آورد؟ چه سخناني ميان او و ديگران مبادله شد؟ چه كارهايي كرد؟ چه روشي داشت؟ در صورتي كه حضرت عيسي ـ كه نزديكترين پيغمبر از پيغمبران بزرگ صاحب شريعت به ماست ـ اگر تأييد قرآن از او نبود كه مسلمانان عالم، عيسي را به حكم قرآن يك پيغمبر حقيقي و الهي دانسته​اند، اصلاً عيسي را در دنيا نمي​شد اثبات و تأييد كرد. خود مسيحيها از جنبه تاريخي اصلاً اعتقاد ندارند به تاريخ ميلادي كه مثلاً مي​گويند از تاريخ ميلاد حضرت مسيح 1975 سال گذشته است؛ يك حرف قراردادي است نه حقيقي. اگر ما مي​گوييم از هجرت پيغمبر ما 1395 سال قمري و 1354 سال شمسي گذشته است به اصطلاح، مولاي درزش نمي​رود، اما اينكه از ميلاد مسيح 1975 سال گذشته باشد يك حرف قراردادي است و تاريخ آن را هيچ تأييد نمي​كند. احتمال هست دويست سيصد سال قبل از اين تاريخ بوده و احتمال مي​رود دويست سيصد سال بعد از اين تاريخ بوده است.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج14 ـ سيري در سيره نبوي
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.