-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:345 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

تاثير اينترنت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ با چه راه كارهايي مي توان از اين پديده براي گسترش فرهنگ اسلامي بهره جست؟
اينترنت محصول علمي و فني بشر است و مانند هر ابزار ديگري مي تواند استفاده مثبت يا منفي داشته باشد بنابراين آنچه داراي اهميت است بالابردن ضريب مثبت در ابعاد مختلف (تكنولوژي، فن آوري ،تبليغ در اسلام و...) و جلوگيري كامل يا كاهش اثرات منفي اين رسانه مهم جهاني مي باشد مسلماً ما براي دستيابي به توسعه اي سريع و همه جانبه و ايجاد تمدن اسلامي و عقب نماندن از قافله علم و تمدن بشري نيازمند استفاده از تكنولوژي وفن آوريهاي پيشرفته مي باشيم كه يكي از مهمترين آن شبكه جهاني اينترنت است كه در همه زمينه هاي علمي، تحقيقي، هنري، سياسي، تاريخي، مذهبي با همه فروعات و جزئيات رشته هاي گوناگون مي توان از آن بهره برد اما در عين حال از آن جا كه مراكزي از طريق اينترنت اكنون اطلاعات غير علمي و غير انساني در جهت يكسان سازي فرهنگي، هنري، سياسي، تاريخي، مذهبي با همه فروعات و جزئيات رشته هاي گوناگون مي توان از آن بهره برد اما در عين حال از آنجا كه مراكزي كه از طريق اينترنت اكنون اطلاعات غيرعلمي و غيرانساني در جهت يكسان سازي فرهنگي جهان و مسلط نمودن فرهنگ آمريكا و محو ساير فرهنگها و بالاخره تحقيق دهكده جهاني به رهبري آمريكا ارائه مي نمايند صدها برابر مراكزي است كه اطلاعات مفيد و علمي و فني ارائه مي نمايند بايد با ارائه مكانيزمي دقيق و حساب شده است. توسط متخصصان از معايب و مضرات آن جلوگيري نمود در اين راستا راه كارهاي بهره بري صحيح از اينترنت در جهت گسترش فرهنگ اسلامي عبارتند از: 1- تهاجم تبليغي را بايد با شيوه هاي نوين تبليغي پاسخ داد با استفاده از اينترنت مجموعه آثار فرهنگي اسلامي را به اين شبكه جهاني منتقل نمود و راه آشنايي ملت هاي ديگر را با فرهنگ اسلامي فراهم ساخت در اين مورد البته قدمهايي برداشته شده است. 2- در كشورهاي اسلامي با استفاده از شيوه نامه نگاري الكترونيكي با صاحب نظران، جوانان كساني كه آمادگي دريافت پيام هاي اسلامي را دارند مكاتبه شود و سؤالات و نيازهاي آنان پاسخ داده شود. 3- فرهنگ غرب آسيب پذيري زيادي را دارد كه با زير سؤال بردن آنها و آگاهي به نسل جوان كشورهاي اسلامي و حتي غربي امواجي در مخالفت با آن را مي توان ايجاد نمود. 4- دولت اسلامي بايد يك شبكه واحد و مادر از مجموعه شبكه هاي داخلي ايجاد نمايد و سپس ساختار خاصي را براي ارتباط با شبكه جهاني مشخص نمايد حتي كشورهايي مانند فرانسه ساختار خاصي را براي اتصال به اينترنت ايجاد كرده است. 5- بايد راهي را براي گزينش اطلاعات جهاني پيدا كرد و از ورود اطلاعات آلوده از طريق شبكه جهاني جلوگيري كرد صاحب نظران معتقدند اين از نظر تئوري و عملي امكان دارد با كنترل همه جانبه ارتباطات شبكه جلوي تماس با مراكز غيراخلاق گرفته شود، {V(ر.ك مجله نگاه حوزه شماره 62-59 ارتباطات و نقش اينترنت در حوزه اطلاع رساني ديني، حميد فغفور مغربي ص 148)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.