-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:347 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

نظر شما درباره ء انتقاداتي كه نسبت به صدا و سيما وجود دارد، چيست وبراي رفع آنها چه اقداماتي لازم است؟
مسلماً كاركرد صدا و سيما هم مانند ساير دستگاه ها خالي از عيب و نقص نمي باشد، اما با توجه به اهميت اين رسانه و نقش مهم و تأثيرگذار آن بر افكار عمومي، عقايد و نگرش هاي جامعه و وظايف سنگيني كه اين رسانه ملي خصوصاً بعد از انقلاب در جهت گسترش و تثبيت ارزش هاي اسلامي و الهي در جامعه و زدودن فرهنگ فاسد پهلوي و مقابله با تهاجم فرهنگي بر عهده دارد، رفع مشكلات و معضلات اين رسانه و بهبود كيفي و كمي برنامه هاي آن، آن هم در حدي كه زيبنده حكومت اسلامي باشد و بتوان از آن به عنوان يك دانشگاه انسان سازي نام برد از اولويت بسزايي برخوردار مي باشد. اما در مورد انتقاداتي كه شما نام برديد مي توان گفت كه بخشي از اينها مربوط به صدا و سيما و اصلاح كاركردهاي آن مي باشد و بخشي هم مربوط به افراد بيننده و مخاطبين آن مي باشد. اما در مورد اول بايد گفت كه هم در زمان امام كه اين رسانه ها زير نظر مشترك قواي سه گانه اداره مي شد و چه در زمان حال كه نصب و عزل رئيس آن با مقام معظم رهبري مي باشد و شورايي مركب از نمايندگان سه قوه بر سازمان نظارت دارند، خود اين بزرگواران انتقادات زيادي به برخي از برنامه هاي اين رسانه داشته، تذكرات متعددي در جهت بهبودبخشي ان داده اند ولي به جهت عواملي متعدد كه در جاي خود قابل بررسي مي باشد، هنوز مشكلات فراواني وجود دارد كه براي رفع آنها انجام اقدامات ذيل مطلوب مي نمايد: 1- نظارت دقيق بر گزينش افراد و برنامه ها در صدا و سيما و استفاده از هنرمندان متعهد و انقلابي. 2- كنارگذاشتن افراد منحرف و غيرقابل اصلاح از راديو و تلويزيون و جلوگيري از نفوذ افراد وابسته به درون صدا و سيما. 3- نظارت همه جانبه بر پخش راديو و تلويزيون با استفاده از متخصصين و كارشناسان متعهد و نظارت دقيق بر فيلم سازان و محتواي فيلم ها. 4- برخورد با مسؤولان پخش مطالب توهين آميز يا منافي ارزش هاي اسلامي. 5- صدا و سيما به عنوان دانشگاه عمومي و مركز ترويج ارزش هاي اسلامي بايد از تقليد برنامه هاي خارجي بدون مطابقت با آيين اسلام و بسط فرهنگ تجمل گرايي و... در تهيه برنامه هاي خود، دست برداشته و زمينه هدايت جامعه را فراهم آورد. حال با توجه به مشكلاتي كه در صدا و سيما و برخي برنامه هاي آن وجود دارد و به هر دليلي شايد اين مسائل در كوتاه مدت قابل حل نباشد بينندگان و مخاطبان نيز بايد يكسري نكات را مد نظر داشته و رعايت نمايند: اولاً: هر چند برخي از فيلم ها يا سريال هاي خارجي كه از صدا و سيما پخش مي شود از نظر شرعي نتوان مشكل في نفسه اي براي آنها نام برد ولي اگر براي برخي بينندگان مفسده اي به دنبال داشته باشد بايد آن فرد از آنها اجتناب نمايد و صرف پخش آن برنامه از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه دليل بر مشروعيت آن نمي شود. ثانياً: وجود اين قبيل مشكلات و نقائص وظيفه نيروهاي انقلابي و متعهد را در كسب تخصص ها و مهارت هاي گوناگون، مضاعف مي نمايد زيرا پاره اي از عوامل اين نارسائي ها به كمبود نيروي انساني و متخصصين متعهد بازمي گردد. ثالثاً: با توجه به تهاجم فرهنگي از طريق ارتباطات و فن آوري پيشرفته به حدي كه در آينده اي بسيار نزديك هيچ مانع و كنترل بيروني براي دستيابي به اين امواج مسموم وجود نخواهد داشت، مطمئن ترين راه براي دورماندن از انحراف و آلوده شدن به گناه، تقويت ايمان و تقواي الهي (كنترل دروني) مي باشد كه البته اين موضوع به هيچ وجه توجيه كننده مشكلات برخي برنامه هاي صدا و سيما نمي باشد ولي در مورد مخاطبان حائز اهميت مي باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.