-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34785 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نظر علماي اهل سنّت پيرامون مصلح جهاني چيست؟

نظر برخي از علماي اهل سنّت1 ـ دانشمند معروف شيخ منصور علي ناصف نويسندة كتاب «التاج» در كتاب خود چنين مي‎نويسد«اشتهر بين العلماء ـ سلفاً و خلفاً ـ انه في آخر الزمان لابد من ظهور رجل من اهل البيت يسمي «المهدي» يستولي علي الممالك الاسلامية و يتبعه المسلمون و يعدل بينهم و يؤيد الدين.تا آنجا كه مي‎گويدو قد روي احاديث المهدي جماعة من خيار الصحابة و اخرجها اكابر المحدثين كابي داود؛ و الترمذي و ابن ماجه و الطبراني، و ابي يعلي، والبزاز، و الامام احمد، و الحاكم؛ رضي الله عنهم اجمعين و لقد اخطأ من ضعف احاديث المهدي كلها كابن خلدون و غيره.» (التّاج، 5/310)[در ميان همة دانشمندان امروز و گذشته مشهور است كه سرانجام مردي از اهل بيت پيامبر (ص) ظاهر مي‎شود كه بر تمام كشورهاي اسلامي مسلّط مي‎گردد، و مسلمانان از او پيروي مي‎كنند؛ و در ميان آنها عدالت را اجرا مي‎نمايد، و دين را تقويت مي‎كند... احاديث مهدي را بسياري از بزرگان صحابه و محدّثين نقل كرده‎اند... و كسي كه همچون ابن خلدون آنها را ضعيف شمرده خطا كرده است.]2 ـ خود «ابن خلدون» كه معروف به مخالفت با احاديث مهدي است نيز شهرت احاديث مهدي را در ميان همة دانشمندان اسلام نتوانسته است انكار كند آنجا كه مي‎گويد«مشهور در ميان تمام مسلمانان در تمام اعصار و قرون اين بوده و هست كه در آخر زمان مردي از اهل بيت ظهور مي‎كند كه آئين اسلام را تأييد كرده و عدالت را آشكار مي‎سازد و مسلمانان از او پيروي مي‎كنند. (مقدمه ابن خلدون، چاپ بيروت، ص 311)3 ـ محمد شبلنجي دانشمند معروف مصري در كتاب «نور الابصار» مي‎نويسد«تواترت الاخبار عن النّبي (ص) علي انّ المهدي من اهل بيته و انّه يملاً الارض عدلاً» (نور الابصار/ 157) [اخبار متواتري از پيامبر (ص) آمده كه مهدي از خاندان او است؛ او همة روي زمين را پر از عدل مي‎كند.]4 ـ شيخ محمّد صبان در كتاب «اسعاف الرّاغبين» چنين مي‎گويد «اخبار متواتري كه از پيغمبر اكرم (ص) نقل شده گواهي مي‎دهد كه مهدي (سرانجام) قيام مي‎كند و او از خاندان پيامبر است و زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد.5 ـ «ابن حجر» در كتاب «صواعق المحرقة» از ابوالحسن امري چنين نقل مي‎كنداخبار متواتر و فراواني از پيامبر (ص) نقل شده كه سرانجام مهدي ظهور مي‎كند و او از اهل بيت پيامبر (ص) است... و زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد. (صواعق/99.)6 ـ نويسنده كتاب «التّاج» پس از اشاره به كتاب «شوكاني» عالم معروف اهل سنّت كه تمام آن پيرامون تواتر احاديث مربوط به مهدي و خروج دجّال و بازگشت مسيح است و بحث مشروحي در زمينة تواتر احاديث مربوط به مهدي (ع) مي‎گويد«هذا يكفي لمن كان عنده ذرّة من الايمان و قليل من انصاف!» (التّاج، ج5، ص 327.) [آنچه گفته شد براي كساني كه يك ذرّه ايمان و يك جو انصاف دارند كافي به نظر مي‎رسد!]
حكومت جهاني حضرت مهدي


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.