-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:348 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا از كساني كه امر به معروف و نهي از منكر مي كنند عملا هيچ حمايتي نمي شود؟
مسأله امر به معروف و نهي از منكر علي رغم تأكيدات فراواني كه در قرآن و احاديث و روايات در اهميت آن وارد شده و نسبت به عواقب وخيم ناشي از ترك آنها هشدارهاي متعددي داده شده، متأسفانه در جامعه ما مورد بي مهري مي باشد و اين فريضه الهي با اين كه به عنوان يكي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد، ولي هنوز راه كارهاي قانوني براي عملي شدن آن در سطوح مختلف جامعه تبيين نشده است و اين خود از مهم ترين دلايل عدم حمايت از آمرين به معروف مي باشد. البته عوامل ديگري از جمله، تغيير ارزش ها و گرايش جامعه به سوي ماديات و تجملات، تهاجم فرهنگي در جهت كنارگذاشتن ارزش ها و احكام اسلامي، كم كاري دستگاه هاي فرهنگي در ترويج احكام و ارزش هاي اسلامي از قبيل امر به معروف و نهي از منكر و... عامل مهم ديگري كه نقش عمده اي در اين مسأله دارد، حاكم شدن جريانات جناحي و درگير ساختن دستگاه هاي اجرايي نسبت به آنها و برچسب دولت ستيزي به طرفداران حفظ ارزش ها و در نتيجه حمايت نكردن و تضعيف آنها است به گونه اي كه متأسفانه حمايت از امر به معروف و نهي از منكر و ساير ارزشها خود نوعي ناهنجاري تلقي مي شود. در هر صورت با وجود تمامي اين مشكلات، وظايف فردي و اجتماعي ما در قبال جامعه و مسائل آن ساقط نشده و ما موظفيم براي حفظ نظام و دستاوردهاي آن اين فريضه الهي را در بدترين شرايط انجام دهيم و از اصول و ارزش هاي اسلامي عقب نشيني ننماييم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.