-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34842 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بعضي از مورخان و محدثان، همسران متعددّي به امام مجتبي نسبت داده و نوشته‎اند كه پس ازمدتي آنها را طلاق مي‎داد و به جاي آنان زنان ديگري اختيار مي‎نمود، آيا اين موضوع صحت دارد؟

پيشواي دوم، در پاكترين و برجسته‎ترين خاندان چشم به جهان گشود و تحت تربيت و پرورش امير مؤمنان(ع) و فاطمة زهرا(ع) بزرگ شد.حضرت مجتبي(ع) از جهات مختلف شخصيّتي برجسته و صفاتي ممتاز داشت. او يك مرد الهي بود كه از تمام امكانات خود ـ نه براي بهره برداري بيشتر از لذّات زندگي، بلكه ـ در راه جلب خشنودي پروردگار و رسيدگي به حال بيچارگان و محرومان اجتماع استفاده ميكرد.او در طول عمر خود 25 بار به زيارت خانه خدا رفت و با وجود آنكه مركب سواري در اختيار داشت، پياده و گاه پا برهنه راهپيمايي ميكرد تا در پيشگاه پروردگار بيشتر ابراز ادب و خضوع كند. (مناقب، 4/14 و كشف الغمه،ج 2/124.)در عصر او هيچ كس از لحاظ كثرت عبادت و نيايش و توجّه به خدا به پاية او نميرسيد و هرگاه نام خدا را ميبرد و يا به ياد روز رستاخيز و عوالم پس از مرگ مي افتاد دگرگوني خاصي به او دست ميداد. هنگام گرفتن وضو و موقع نيايش، حالت روحي وجذبة معنوي عميقي كه فقط در مردان الهي ميتوان مشاهده نمود پيدا ميكرد و چون به منظور راز و نياز با خدا به مسجد ميرسيد، با سوز و گداز خاصي زبان به مناجات و اعتذار به پيشگاه خدا باز ميكرد؛ او هرگز خدا را فراموش نمينمود. (اعيان الشيعه، 4/12.)با توجّه به اين حقايق، قابل قبول نيست كه شخصي داراي چنين اخلاق و رفتار و چنين زندگي كه سراسر عبادت و كوشش در راه خداست ـ علاقه و توجّه خارج ازحدّ متعارف به مسألة ازدواج و زناشويي از خود نشان دهد.از شواهد زنده اين موضوع، تعداد فرزندان آن حضرت است كه طبق نوشته مورخان، اگر آن حضرت همسران زيادي اختيار كرده بود، لازمهاش اين بود كه فرزندان زيادي هم داشته باشد، در صورتي كه چنين نيست؛ بالاترين رقم را در مورد فرزندان امام مجتبي(ع) ابن جوزي نوشته است كه 23 نفر ميباشد.


معارف اسلام


ايت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.