-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:349 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گرايش جوانان به فرهنگ غرب چيست؟
گرايش به فرهنگ غربي و فساد عوامل متعددي دارد از جمله: 1- وجود گرايش هاي نيرومندي همچون غريزه جنسي كه طبيعتا فرد را به سوي پورنو گرافي غربي متمايل مي سازد. 2- استفاده غربي ها از عوامل. ابزارها و سرمايه هاي عظيم و به كارگيري تكنيك ها و شيوه هاي فريبنده در سطحي بسيار گسترده. 3- ناآگاهي بسياري از جوانان از اهداف و توطئه هاي دشمنان و نا دانسته پيروي نمودن از آنان. 4- ضعف بينش صحيح اسلامي در برخي از عناصر نقش آفرين در صحنه تفكر اجتماعي (مانند برخي از دانشگاهيان و...). 5- به كار نگرفتن درست و كامل اصول و تعاليم اسلام در عرصه فرهنگ و بينش اجتماعي. 6- عدم آشنايي بسياري از خانواده ها با اصول تربيت اسلامي. مسأله غرب گرايي، پديده اي است كه سابقه اي طولاني نه تنها در كشور ما، بلكه در سطحي بسيار گسترده تر در همه كشورهاي جهان سوم وجود دارد. برخي از علل اين پديده عبارت است از: 1 - مظاهر زيبا و دلفريب حيات مادي غرب كه از سويي برآيند رشد تكنولوژي است و از ديگر سو محصول غارت و به كارگيري سرمايه هاي كشورهاي عقب مانده و ضعيف است. 2 - به فراموشي سپردن منابع و ذخاير غني و ارزشمند فرهنگي، اخلاقي، علمي و مادي خود. 3 - افتادن در دام هواها و تمايلات نفساني كه در جهان غرب برآمدني تر و با فرهنگ آن تناسب بيشتري دارد. انقلاب اسلامي آواي بلندي بود كه در سراسر جهان اسلام و مستضعفين طنين افكن شد و توانست براي بسياري از جوانان، روشنفكران، نويسندگان و انديشمندان تغيير جهت دهد. ليكن از ديگر سو عوامل غرب نيز همواره در كمين نشسته و از هر سو براي ربودن نظرها و انديشه ها تلاش مضاعفي در سطح جهان انجام مي دهند. طبيعي است كه در اين ميان برخي به آن سو و برخي به اين سو مي خرامند. در ارزيابي نهايي هر چند ما حركت هاي موجود در جهت مبازره اصولي و ريشه اي با پديده غرب گرايي را كافي نمي دانيم و هرگز نمي توان انتظار داشت كه كامل ترين برنامه ها بتواند به طور كلي ريشه اين گونه گرايش ها را خشكاند؛ زيرا انسان ها بر اساس اميال و خواست هاي متفاوت كه دارند و نيز متناسب با محيطهاي مختلفي كه در آن رشد كرده اند و انديشه هاي گوناگوني كه ذهنشان با آن رشد يافته است، گرايش هاي متفاوتي مي يابند. بنابر اين ضمن آنكه تا حد زيادي مي توان كارنامه مبارزه با اين پديده را مثبت ارزيابي كرد، ولي همواره پرونده اين گونه گرايش ها باز است و حركتهاي موجود يا هر حركت ديگري مي تواند آن را محدود سازد، ولي نمي تواند به طور كلي آن را نابود كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.