-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34947 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از قيامت به يوم التنّاد تعبير شده، يوم التنّاد به چه معناست؟
اين نام نيز يكبار در قرآن مجيد در سوره غافر (مؤمن) آيه 32 آمده است كه مؤمن آل فرعون به هنگامي كه فرعونيان را از عذاب الهي در دنيا و آخرت مي​ترساند مي​گويد «وَيا قَوْمِ اِنِّي اَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ» [اي قوم! من بر شما از روزي كه مردم يكديگر را صدا مي​زنند (و از هم ياري مي​خواهند اما صدايشان به جائي نمي​رسد) بيمناكم].«اَلتَّنادْ» در اصل «التنادي» بوده كه ياي آن حذف شده و كسره دال كه دليل بر آن است بر جاي مانده، از ماده «نداء» به معني صدا زدن است.بسياري از مفسران معتقدند كه «يوم التناد» از اسامي قيامت است و هر كدام براي اين نامگذاري دليلي ذكر كرده​اند.بعضي گفته​اند به خاطر آن است كه دوزخيان و بهشتيان يكديگر را صدا مي​زنند، [دوزخيان مي​گويند مقداري از آب گواراي بهشتي يا از روزيهاي خدا داد به ما محبت كنيد] «وَنادي اَصْحابُ النّارِ اَصْحابَ اَلْجَنَةِ اَنْ اَفيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ اَوْ مِمّا رَزَقَكُمُ اللهُ» [و بهشتيان در پاسخ مي​گويند خداوند اينها را بر كافران تحريم كرده است] «قالُوا اِنَّ الله حَرَّمَهُما عَلَي الْكافِرينَ» اعراف/50اين معني در حديثي در كتاب «معاني الاخبار» از امام صادق (ع) روايت شده است.بعضي مي​گويند اين نامگذاري به خاطر آن است كه در صحنه محشر مردم يكديگر را صدا مي​زنند و از هم كمك مي​خواهند.يا اينكه فرشتگان مردم را براي حساب صدا مي​زنند و مردم فرشتگان را براي استمداد! يا اينكه مؤمن هنگامي كه نامه اعمال خود را مي​بيند، از روي شوق فرياد مي​زند «هاؤُمُ اقْرَوْا كِتابِيَه» [اين نامه اعمال من است! اي مردم بياييد و آن را بخوانيد]! حاقه 19و كافر در آن هنگام كه نامه عملش را به دستش مي​دهند از شدت وحشت فرياد مي​كشد «يا لَيْتَني لَمْ اُوْتَ كِتابِيَه» [اي كاش نامه اعمال مرا به دست من نمي​دادند]!البته وجود ديگري نيز براي اين نامگذاري ذكر شده كه در بعضي از تفاسير آن را بالغ بر هشت وجه شمرده​اند، ولي بعضي از آنها ضعيف به نظر مي​رسد. اين نكته نيز قابل ذكر است كه تمام اين معاني ممكن است در مفهوم آيه جمع باشد، چرا كه منافاتي در ميان آنها نيست.


پيام قرآن ج 5


ايت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.