-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34978 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از ديدگاه قرآن، برهان حكمت چگونه بر اثبات معاد دلالت مي​كند؟
يك مطالعه اجمالي در وضع جهان هستي نشان مي​دهد كه همه چيز بر اساس هدف و حكمت و نظم و برنامه​اي آفريده شده است.حال اگر نظري به زندگي انسان بيفكنيم و چنين فرض كنيم كه «مرگ» براي او پايان همه چيز است، چند روزي در اين دنيا با هزاران زحمت و مشكل زندگي كردن، و مقاديري غذا و آب خوردن و نوشيدن، و بعد براي هميشه از هستي چشم پوشيدن، مسلّماً چنين چيزي نمي​تواند هدف آفرينش انسان بوده باشد، و به اين ترتيب خلقت او عبث و بيهوده و بي محتوي خواهد بود.اين چيزي است كه با حكمت خداوند حكيم هرگز سازگار نيست.همين معني در آيات قرآن مجيد به شكل زنده​اي منعكس شده است، در اين راستا به آيات زير گوش جان مي​سپاريم.«اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَانَّكُمْ اِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ». مؤمنون/115«وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْاَرْضِ وَما بَيْنَهُما اِلّا بِالْحَقِّ واِنَّ السّاعَةَ لَآتِيَةٌ». حجر/85در نخستين آيه، قرآن مجيد، طيّ جمله كوتاه و پرمعنائي، يكي از روشنترين دلائل معاد را بيان كرده است، مي​فرمايد [آيا گمان كرديد ما شما را بيهوده و بي​هدف آفريديم و به سوي ما بازگشت نخواهيد كرد]؟! «اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَانَّكُمْ اِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ».يعني اگر قيامتي در كار نبود، و زندگي شما خلاصه در اين چند روز دنيا مي​شد، حيات شما پوچ و بيهوده و بي​معني بود، اين حيات جاويدان است كه به زندگي شما در اين جهان مفهوم مي​بخشد، و آن را از عبث بودن درآورده با حكمت خدا هماهنگ مي​كند.ولذا به دنبال اين آيه مي​فرمايد [پس خداوند، فرمانرواي حق، برتر از آن است كه عالم هستي را عبث آفريده باشد] «فَتَعالَي الله الْمَلِكُ الْحَقُّ».وجود او سراسر حق است، و باطل را در آن راهي نيست، و كار عبث و بي​هدف، باطل است، و باطل با حق سازگار نمي​باشد.واژه «عَبَث» به گفته «مقائيس اللّغه» و «مفردات» در اصل به معني مخلوط كردن است، سپس به اموري كه هدف صحيحي را دنبال نكند اطلاق شده است.و به گفته «لسان العرب»، به معني بازي كردن است، هر چند معني مخلوط كردن را نيز از معاني آن شمرده​اند، و در مجموع به كارهاي بيهوده، بي​اساس، نامعقول و خالي از غرض عقلاني اطلاق مي​شود، و اين معني در آفرينش انسان راه ندارد.در دوّمين آيه همان مطلب در قالب ديگري ريخته شده، مي​فرمايد [ما آسمانها و زمين و آنچه را ميان آن قرار دارد جز به حق نيافريديم] «وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْاَرْضَ وَما بَيْنَهُما اِلّا بِالْحَقِّ».سپس بلافاصله مي​افزايد [و ساعت موعود (قيامت) به طور مسلّم فرا خواهد رسيد] «وَاِنَّ السّاعَةَ لَآتِيَةٌ».ذكر اين دو جمله با يكديگر، ممكن است اشاره به اين باشد، هدف از آفرينش اين جهان بزرگ با تمام شگفتيها و بركات و نعمتهايش و با تمام اسرار و عجائبش اگر تنها براي چند روزه زندگي پست مادّي دنيا بود، يك آفرينش باطل و فاقد حقّ بود، آنچه حقانيت به آن مي​بخشد و به آن هدف مي​دهد، همان زندگي جاويدان سراي ديگر است.در آيه گذشته، سخن از «عبث نبودن» آفرينش انسان بود، و در اين آيه، سخن از «حقّ بودن» آفرينش كلّ جهان است، و هر دو به يكجا منتهي مي​شود، و آن اينكه زندگي دنياي بريده از زندگي آخرت، بيهوده و باطل و بي​محتوي است. و اين كاري است كه از حكيم، هرگز سر نمي​زند.


پيام قرآن ج 5


ايت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.