-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35007 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اثرات فوق العاده مثبت ايمان به رستاخيز چيست؟

«مراقبه و محاسبه»، دو عامل مهم تربيت است، يك معني مراقبه اين است كه انسان بداند كسي مراقب اوست و در همه حال، احوال او را زير نظر دارد، و از آن بالاتر اينكه اسرار درون او نيز در برابر وي آشكار است.

توجه به اين حقيقت انسان را در يك حالت بيدارباش دائم نگه مي​دارد و توجه به «محاسبه» و اينكه تمامي اعمال او از كوچك و بزرگ و نيك و بد حسابرسي مي​شود، و پاسخ عادلانه​اي به هر كدام داده خواهد شد، سبب مي​شود كه انسان خود را در انجام كارها آزاد مطلق نبيند، و هيچ كاري را ساده و كوچك نشمرد، و به همان اندازه كه نيروي مراقبت و حسابرسي دقيق است، او هم در انجام كارها دقيق و سختگير باشد.

امروز در بعضي از كشورها جاده​هاي بياباني و حركت اتومبليها در آن، با دوربينهاي مخفي كنترل مي​شود، و پليسهاي راهنمائي كه در مركز خود نشسته​اند با دقت مراقب آنها هستند، و اتومبيلهاي متخلّف را از طريق تماس (وسيله بي​سيم) با مأموران گشتي، يا دروازه​ها، متوقّف ساخته، جريمه مي​كنند.

توجه به اين مراقبت و آن جريمه سبب مي​شود كه نظم خاصي بر جاده​ها حتي در بيابانها حكمفرما گردد.

جائي كه مراقبت انسان جائز الخطا و حسابرسي او چنين اثري داشته باشد، ايمان به مراقبت دائم خداوندي كه از اسرار درون و برون آگاه است، و ايمان به دادگاه عدلي كه «مثقال ذرّه» نيز در آن مورد محاسبه قرار مي​گيرد، و هيچ تخلّف و توصيه‎اي در آن راه ندارد، عمق تأثيرش در انسان ناگفته پيدا است.

روشن است اين مطلب تدريجاً از صورت فعل به عادت، و از عادت تبديل به ملكه مي​شود، و حقيقتي كه نامش «وجدان اخلاقي» و «تقواي الهي» است در انسان با ايمان راسخ مي​گردد.

از سوي ديگر ايمان به چنين دادگاهي روح ايثار و فداكاري را در انسان زنده مي​كند، زيرا به حكم «ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَاللهِ باقٍ» نحل/96 [آنچه نزد شما است فاني مي‎شود و آنچه نزد خداست باقي مي‎ماند] زندگي اين دنيا يك زندگي گذرا و ناپايدار است، در حالي كه آنچه براي آن جهان ذخيره شود پايدار و جاويدان خواهد ماند، كدام عاقل است كه در معامله «متاع قليل» به «مواهب كثير» بلكه بي​پايان، ترديد به خود راه دهد؟ اينجاست كه ايمان به معاد مي​تواند سرچشمه انواع اتفاقها و گذشتها و ايثارها گردد.

از سوي سوم اين ايمان به انسان روح شجاعت و شهامت و صبر و استقامت مي​بخشد، كسي از مرگ مي​ترسد كه «اِنْ هِيَ اِلّا حياتُنا الدُّنْيا» [چيزي جز زندگي اين دنيا در كار نيست] مي​گويد، اما آن كس كه معتقد است «اِنَّ الدّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ» [زندگي حقيقي تنها در سراي ديگر است] عنكبوت/64 چه ترسي از مرگ دارد؟!

آن كس كه شهادت در راه خدا را دريچه​اي براي راه يافتن به جوار رحمت حق، و رسيدن به مقام قرب او، و مواهب توصيف ناشندني بهشت مي​داند، چگونه ممكن است از بذل جان و مال در راه او دريغ داشته باشد، و يا از انبوه لشكر دشمن بهراسد؟!

كوتاه سخن اينكه هر قدر درباره اين رابطه و پيوند (رابطه ايمان به معاد و تربيت انسان) بيشتر بينديشيم به اهميت آن بيشتر واقف مي​شويم، و اصولاً تكيه قرآن روي اين مسأله در آيات بي​شمار به خاطر همين مطلب است.

پيام قرآن ج 5

ايت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.