-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35009 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نقش ايمان به معاد در آرامش جان چيست؟
اعتقاد به زندگي پس از مرگ نه تنها در تهذيب نفوس و اخلاص قلوب و پرورش اخلاق و پاكي اعمال مؤثّر است، بلكه در بهبود حال انسان در همين زندگي دنيا نيز اثر عميقي دارد.

مي​دانيم مهمترين چيزي كه انسان از آن رنج مي​برد، و شربت زندگي را در كام او ناگوار مي​سازد، و اعصاب او را در هم مي​كوبد، انواع نگرانيها است كه زندگي آدمي را احاطه كرده.

نگراني از گذشته و فرصتهاي از دست رفته و زيانهائي كه دامنگير انسان شده.

نگراني از آينده و پايان زندگي و از دست دادن دوستان و بستگان و فرزندان و اموال و ثروتها و قواي جسم و جان.

و نگراني از حوادث گوناگون پيش​بيني نشده كه همچون طوفاني آرامش زندگي را بر هم مي​زند.

به همين دليل دانشمندان آگاه مي​گويند بشر امروز با پيشرفت علم طب و فنون جرّاحي در عين اينكه بر بسياري از بيماريها فائق شده، و حتي قسمتي را به كلي ريشه كن ساخته، ولي از بيماريهاي رواني بيش از گذشته رنج مي​برد، لذا آمار اينگونه بيماران روز به روز در حال گسترش است.

تا آنجا كه به قول يكي از اساتيد معروف جامعه​شناسي دانشگاه پرينستون «دونالد لايت» «تنها در آمريكا در حال حاضر حدود پنج ميليون نفر! زندگي مي​كنند كه در دوران عمرشان لااقل يكبار اقدام به خودكشي كرده​اند، و با تمام كوششهائي كه از سوي انجمنهاي مبارزه با خودكشي در اين زمينه به عمل آمده، اثر قابل ملاحظه​اي حاصل نشده است، اينها كساني هستند كه به خاطر يأس و احساس پوچي حيات و تنهائي و بي​اعتقادي به زندگي و دلهره و اضطراب، و تشويش ناشي از بحرانهاي اجتماعي، دست به اين كار مي​زنند، و اين امري نيست كه با وسائل فوق قابل علاج باشد». (كتاب غربت غرب صفحه 18 (با تلخيص)

به قرآن باز مي​گرديم و از آن كمك مي​گيريم در سوره يونس اشاره لطيفي به اين معني مي​بينيم، آنجا كه مي​گويد «اَلا اِنَّ اَوْلياءَ اللهِ لاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ... ـ لَهُمُ الْبُشْرَي فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفي الْاخِرَةِ» [آگاه باشيد اولياء و دوستان خدا. نه ترسي (از آينده) دارند و نه غمي (از گذشته) ... آنها در زندگي دنيا و در آخرت شاد و مسرورند].

آري آنها كساني هستند كه به خدا دل بسته​اند و به آن اقيانوس بزرگ جهان هستي پيوسته، و زندگي دنيا را گذرگاهي براي زندگي جاويدان جهان آخرت مي​دانند، و به اين جهت نه احساس تنهائي دارند، و نه احساس پوچي در زندگي. با اين سخن به آثار گوناگون ايمان به رستاخيز در زندگي فردي و اجتماعي، مادي و معنوي انسان پايان مي​دهيم، هر چند بحثهاي ناگفته هنوز در اينجا بسيار است.

پيام قرآن ج 5

ايت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.