-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35030 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

چه اعمالي، در ميزان عدل الهي، سنگين‎تر است؟

در روايات اسلامي تعبيرات مختلفي درباره اعمالي كه در ميزان عدل الهي در قيامت، سنگين و مايه نجات و روسفيدي است ديده ميشود كه در حقيقت بيانگر نظام ارزشي اسلام در مسائل مختلف است

1ـ از جمله در حديثي از پيغمبر اكرم(ص) مي خوانيم «ما منْ شَيء يُوْضَعُ في الْميزان اَثْقَلُ منْ حُسْن الْخُلْق، وَ انَّ صاحبَ حُسْن الْخٌُلْق لَيَبْلُغُ به دَرَجَةَ صاحب الصَّوْم وَ الصَّلاة» (سنن ترمذي 4/363) [چيزي در ميزان عمل سنگين تر از حسن خلق نيست، و صاحب حسن خلق به خاطر آن به درجه صاحب نماز و روزه مي رسد.]

2ـ در حديث ديگري از آن حضرت آمده است كه در باب شهادت به يگانگي خدا و نبوت پيغمبر اكرم(ص) مي فرمايد «خَفَّ ميزانٌ تَرْفَعان منْهُ، وَ ثَقُلَ ميزانٌ تُوضَعان فيه» (نورالثقلين 5/659) [ميزاني كه اين دو از آن برداشته شوند سبك است، و ميزاني كه اين دو در آن گذاشته شوند سنگين است].

3ـ در حديث ديگري از امام باقر يا امام صادق (عليهم السلام) آمده است «ما في الْميزان شيءٌ اَثْقَلُ منَ الصَّلاة عَلي مُحَمَّد وَ آل مُحَمَّد وَ انَّ الرَّجُلَ لَتُوْضَعُ اَعْمالُهُ في الْميزان فَتَميل به، فَيُخْرجُ الصَّلاةَ عَلَيْه فَيَضَعُها في ميزانه فَيُرَجَّحُ» [به]! (اصول كافي 2/494) [چيزي در ترازوي عمل، سنگين تر از صلوات بر محمد و آل محمد(ص) نيست و كساني هستند كه تمام اعمالشان را در ميزان ميگذارند، ميزان آن را سبك نشان ميدهد، در اينجا صلوات بر پيامبر(ص) را بيرون ميآورد و بر آن مي افزايد ميزانش سنگين مي شود.]

4ـ در بعضي از روايات نيز آمده است كه اذكاري همچون اَلْحَمْدُ لله وَ سُبْحانَ الله وَ الله اَكْبَرْ و همچنين لا اله الا الله ميزان عمل را در قيامت پر مي كند. از اين تعبيرات به خوبي استفاده مي شود كه گاه، اعمال ظاهراً كوچك به قدري در پيشگاه خدا ارزش دارد كه ترازوي عمل را سنگين مي كند و آن را پر مي سازد و اين به خاطر اهميتي است كه اين امور از نظر اسلام دارد «حقيقت توحيد»، «حقيقت حمد»، «حقيقت تسبيح» و همچنين «ارتباط و پيوند معنوي با محمد و آل محمد(ص)» و «حسن خلق» همه از اين امور است.

پيام قرآن ج 6


آية الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.