-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35088 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قرآن در مورد هويت انسان در قيامت چه مي&#;گويد؟
در آيه 3 و 4 سوره قيامت مي​خوانيم «اَيَحْسبُ الْاِنْسانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ ـ بَلي قادِرينَ عَلي اَنْ نُسَوّيَ بَنانَهُ» [آيا انسان گمان مي​كند كه استخوانهاي او را جمع نخواهيم كرد، آري ما قادريم كه (حتي خطوط سر) انگشتان او را موزون و مرتب كنيم.]

در روايات مي​خوانيم، يكي از مشركان عرب به نام عدي بن ابن ربيعه، كه مردي بسيار لجوج و متعصب بود نزد پيامبر (ص) آمد و از روز قيامت و چگونگي و زمان آن سؤال كرد، و گفت اگر آن روز را با چشم خودم هم ببينم باز تو را تصديق نمي​كنم و به تو ايمان نمي​آورم، چگونه مي​توان باور كرد كه خدواند اين استخوانهاي (پوسيده) را گردآوري كند، اين باوركردني نيست. (تفسير كبير، 3/217)

«بَنان» در لغت به معني انگشتان (و گاه به معني سرانگشتان) آمده است، از ماده «بَنَ» به معني اقامت گرفته شده، و از آنجا كه انگشتان مايه اصلاح احوال اقامت انسان در جهان است، به اين نام ناميده شده است (مفردات راغب و مجمع البحرين و معجم مقاييس اللغة ماده بَنَ.).

انگشتان، نقش بسيار مهمي در زندگي انسان دارند و از عجايب خلقت محسوب مي​شوند، هر چند به واسطه اينكه دائماً در اختيار ما است، از اسرار آن غافليم. اگر انگشتان دست كسي قطع شود، هيچ گونه كار ظريفي را نمي​تواند انجام دهد. نوشتن، ورق زدن كتاب، غذا خوردن بطور راحت، تلفن كردن، بازكردن درها به وسيله كليد و انواع صنايع ظريف و دقيق حتي صنايع ديگر، مانند انواع كارهاي مربوط به ماشينها، بلكه گرفتن اشياي سنگين با دست نيز براي او غير ممكن است، حتي كم شدن يكي از انگشتان مي​تواند ضربه​اي به بسياري از كارهاي روزمرره انسان بزند. به همين دليل چهارپايان به خاطر نداشتن انگشت بسياري از كارها را با دهان يا سر، انجام مي​دهند.

بنابراين تفسير، آيه مي​گويد نه تنها ما مي​توانيم استخوانهاي بزرگ و كوچك را جمع آوري كنيم، بلكه حتي توانايي داريم انگشتان و سر انگشتان هر كس را با تمام ويژگيهايش كه از ظريفترين خصوصيات بدن او است، تنظيم كنيم و به حال اول بازگردانيم.
پيام قرآن ج 8

حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.