-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35100 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

علي(ع) در فضيلت شب زنده داري و تهجد، چه ميفرمايد؟

1

9

بشارت باد ترا، كسي كه عُشر از شبي را با اخلاص وبراي بدست آوردن ثواب الهي نماز گزارد، خداوند به ملائكه اش گويد براي اين بنده من معادل آنچه در شب رويش ورشد ميكند، اعم از دانهها و برگها ودرختان به عدد نِيها و شاخههاي خرما و گياهان ، حسنه بنويسيد.18و كسي كه از شب را نماز گزارد خداوند ده (10) حاجت او را مستجاب خواهد كرد و نامه عملش را به دست راستش خواهد داد، ( نامه اعمال افراد صالح بدست راست و غير صالح بدست چپ داده خواهد شد).17و كسي كه از شب را به نماز گزراند خداوند اجر شهيد صابر و صادق النيّة به او خواهد داد و اهل بيت خود را شفاعت ميكند.1615و كسي كه از شب را به نماز گزراند، در روزي كه از قبر خارج ميشود، با صورتي نوراني مثل ماه شب چهارده خواهد بود، و با افراد ايمن از عذاب از صراط خواهد گذشت و كسي كه را چنين كند در زمره بازگشتگان بسوي خدا نامش ثبت شود، و گناهان قبل و بعد او بخشيده خواهد شد.1413وكسي كه از شب را چنين كند ابراهيم خليل الرحمن درجايگاهش او را ملاقات و با او همنشين ميشود، و كسي كه از شب را به اين صورت گزراند، در زمره اولين رستگاران خواهد بود، ومثل باد سريع از صراط گذشته و وارد بهشت بدون حساب شود.و كسي كه از شب را به نماز سپري كند، مَلَكي را ملاقات نميكند، مگر اينكه آن فرشته به جايگاهي كه خدا به او ارزاني داشته، غبطه خورد و به او گفته مي‎شود، از هر دري كه خواهي وارد بهشت شو.23و كسي كه نيمي از شب را چنين كند، اگر زمين را هفتاد هزار مرتبه پر از طلا كنند و به او دهند جزاي او نخواهد بود، و با اين عملش در نزد خدا افضل است از اينكه 70 بنده از اولاد اسماعيل (ع) را آزاد كند.و كسي كه از شبي را احياء كند براي او به اندازه ريگها حسنه است، كه كوچكترين آنها 11 مرتبه از كوه بزرگتر است.وكسي كه تمام شب را احياء كند درحاليكه قرآن تلاوت ميكند و به ركوع وسجود وذكر باشد، ثوابي به او داده ميشود، كه كوچكترين آن خروج از گناهان است ، مثل اينكه مادرش او را تازه زائيده ، و نوشته ميشود، براي او به عدد مخلوقات حسنه و درجه و نوري در قبر او ايجاد شده و گناه وحسد از قلبش كنده مي‎شود و پناه داده مي‎شود از عذاب قبر، و برائت از آتش به او اعطاء شده، و جزو مؤمنين و ايمن شدگان از عذاب الهي مبعوث ميشود، و پروردگار به ملائكه گويد نگاه كنيد ، به بنده من كه براي رضاي من شبي را احياء كرد، او را در بهشت جاي دهيد، بهشتي كه براي او در آن صد هزار شهر و در هر شهري هرچه خواهد و چشم لذت برد موجود باشد، و كرامت و مزيد و نزديكي به حقّ كه براي او هست به ذهن احدي خطور نكرده و نميكند.)
اخلاق اسلامي ج 1


اكبر خادم الذاكرين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.