-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35158 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مضمون آية مسئولون چه ميباشد؟

در آيه 24 سورة صافات دربارة ظالمان ميخوانيم كه در قيامت به فرشتگان عذاب ، خطاب ميشود «آنها (ظالمان) را متوقّف سازيد كه بايد بازپرسي شوند» «وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولونَ»در اينكه آنها از چه چيز سؤال ميشوند در ميان مفسّران گفتگو است ، بعضي گفتهاند از بدعتهايي كه گذاردهاند، بعضي ديگر گفتهاند از اعمال زشت و خطاهايشان ، و بعضي افزودهاند از توحيد و «لااِلهَ اِلاّ اللهُ». (مجمع البيان 7/441)مانعي ندارد كه همة اينها در مفهوم آيه جمع باشد.ولي در روايات متعدّدي وارد شده است كه منظور سؤال از ولايت علي بن ابيطالب (ع) است.اين روايات در منابع معروف اسلامي آمده است.از جمله در «شواهد التّنزيل»، به دو طريق از ابوسعيد خدري از پيغمبر اكرم (ص) نقل ميكند كه در تفسير اين آيه فرمود «عَنْ وَلايَهِ عَلِيِّ بْنِ اَبي طالِبٍ» [از ولايت علي بن ابيطالب سؤال ميكنند]. (شواهد التّنزيل 2/106 و 107)و در حديث ديگري از «سعيدبن جبير» از ابن عباس نقل مي‎كند كهپيغمبر اكرم(ص) فرمود «اِذا كانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ أُوقَفُ اَنَا وَ عَلِيُّ عَلَي الصِّراطِ فَما يَمُرُّ بِنا اَحَدُ اِلاّ سَئَلْناهُ عَنْ وَلايَةٍ عَلِيٍّ ، فَمَنْ كانَتْ مَعَهُ ، وَاِلاّ اَلْقَيْناهُ في النّارِ ! وَ ذلِكَ قُوْلُهُ وَ قِفُوْهُمْ اِنِّهُمْ مَسْئُوْلُونَ»[هنگامي كه روز قيامت ميشود، من و علي(ع) بر صراط متوقّف ميشويم هر كس از كنار ما ميگذرد، از ولايت علي(ع) از او سؤال ميكنيم ، هر كس داشته باشد (از صراط ميگذرد) والاّ او را در آتش ميافكنيم!] و اين است معني آيه «وَقِفُوْهُمْ اِنِّهُمْ مَسْئُوْلُون» . (شواهد التّنزيل 2/106 و 107،ح 788).به هر حال مفهوم اين احاديث و همچنين آية مزبور اين نيست كه در روز قيامت تنها از ولايت «علي بن ابيطالب» (ع) سؤال ميشود، چرا كه روز قيامت روز سؤال از همة كارها، و همة نعمتها ، و همة مسئوليتها است ، منظور اين است يكي از مهمترين اموري كه از آن سؤال ميشود ولايت اين بزرگورا است ، و بيشك ولايت در اينجا به معني يك دوستي ساده و معمولي كه هر فرد با ايمان بايد نسبت به ديگران داشته باشد نيست ، چرا كه اين امر يكي از فروع عادي دين است ، بلكه منظور چيزي فراتر از اين مسأله ميباشد، چيزي كه در رديف مهمترين اركان اسلام و پايههاي دين ميباشد.
پيام قرآن ج 9


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.