-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35220 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

آيا معصوم ميتواند گناه كند؟
چون عصمت ملكهاي است اختياري، علمي و عملي، بنابر اين نميتوان گفت: «كسي كه به اين مقام رسيده اگر گناهي مرتكب نشد هنرمند نيست و هنرمند كسي است كه بتواند گناه كند ولي در جبهه درون، اميال نفس را سركوب سازد»؛ زيرا معصوم همواره مسلّح به ملكه است و دشمن درون (نفس و خواستههاي آن) را سركوب ميكند، از اين رو نفس او گرچه ميخواهد از گناه لذّت ببرد ولي بر اثر سركوبي، جرئت خواستن و فكر گناه كردن ندارد، چون پايان امر را به خوبي مشاهده ميكند، چنانكه درباره حضرت يوسف (ع) ميفرمايد: «وَ لَقد هَمّت به وَ همّ بها لو لا أن رءابرهان رَبه» يوسف/24.

اميرالمؤمنين(ع) درباره ملائكه ميفرمايد: «لا يَغشاهم نَوم العَيون و لا سهو العُقول ولا فِترهُ الأبدان و لا غِفلة النِسيان» (نهج البلاغه/خطبه 1)؛ فرشتگان اهل خواب، سهو، نسيان و خستگي بدن نيستند. انبيا جسمشان بر اثر خستگي به خواب ميرود ولي جانشان اهل خواب و سهو و نسيان نيست، از اين رو رسول اكرم(ص) فرمود: قلبم در بيداري و خواب، بيدار است: «تَنام عَيناي ولا يَنام قلبي» (نهج الفصاحة/شماره1180)، سهو و نسيان و غفلت خواب قلب است و قلب رسول خدا هميشه بيدار بود.

كسي كه سهو عقل و نسيان دل در حرم امن او راه ندارند نه به عمد خود را به گناه ميآلايد و نه از روي سهو و نسيان.

خلاصه اين كه ملكه عصمت_ علمي و عملي- مقتضيات قوا را به آنها ميدهد، نه اين كه آنها را از بين ببرد. هر كدام از قوا مقتضايي دارند كه هم ميتوان آن را از راه حلال تهيه كرد و هم از راه حرام. سامعه صوت موزون و دلپذير ميخواهد نه غناي حرام، باصره از مناظر زيبا لذّت ميبرد نه خصوص مناظر حرام، قوّه غاذيه غذا ميخواهد نه غذاي حرام و اين چنين است ساير قوا انبيا راه حرام را بستند و با حلال به مقتضيات قوا پاسخ دادند، نه اينكه قواي طبيعي را سركوب كرده باشند.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن كريم ج 9 (سيرة رسول اكرم در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.