-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35224 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

عالم را چه كساني اداره ميكنند؟
عالَم را مدّبرات امر الهي يعني فرشتگان، مخصوصاً حاملان عرش اداره ميكنند؛ اِحيا را حضرت اسرافيل و دستياران او، رزق را حضرت ميكاييل و خدمه او، مرگ را حضرت عزراييل و زير دستان او، تعليم و تربيت را حضرت جبراييل(ع) و ساير كارها را مدّبرات جزيي و كلي ديگر، اداره ميكنند و همه آنها شاگردان انسان كاملند. انسان كامل گزارشگر و معلم همه فرشتگان است و اوست كه «ببقائه بقيت الدنيا و بيمنه رزق الوري و بوجوده ثبتت الأرض و السماء» (مفاتيحالجنان/دعاي عديله). امروز درهمه عالم، انسان كاملي جز حجّة بن الحجج البالغة، وليّ عصر(روحي و أرواح العالمين له الفداء) وجود ندارد؛ او معلم ملائكه و خليفة الله بر همه عالَم است.

قرآن كريم درباره احاطه انسان كامل بر جهان امكان، به رسول اكرم(ص) ميفرمايد: در قيامت ما از هر امتي شاهدي ميآوريم؛ كه شاهد اعمال، عقايد و اخلاق آنها باشد و تو را به عنوان شاهد كل، شاهد بر انبيا و امّتهايشان ميآوريم، اولين و آخرين زير پوشش شهادت تو به سر ميبرند: «فَكَيف اذا جِئنا من كُل أمةٍ بشهيد و جِئنا بِك علي هؤلاء شَهيداً» نساء/41. آنگاه او بايد معصومانه بر همه جزئياتي كه در جهان امكان، در حيطه انسانيت ميگذرد و مربوط به همه امم است، شهادت بدهد. همه خلافتها، نبوتها و ولايتها زير پوشش شهادت شهيد الشهدا كه وجود مبارك رسول اكرم(ص) است قرار دارد و در حيطه اين شهادت مطلق، جهل، سهو و نسيان راه ندارد، زيرا «ولله الأسماء الحُسني» اعراف/180 و انسان كامل مظهر «الله» و اسماي حسناي اوست: «نحن والله الأسماء الحسني» (بحار 91/6)، و چون يكي از مهمترين اسماي حسناي خداي سبحان اين است كه در او جهل و نسيان، قبح و ظلم و... راه ندارد، انسان كامل در آن بُعد، مظهر همه اين كمالات خواهد بود.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن كريم ج 9 (سيرة رسول اكرم در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.