-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35336 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از آيات «ميثاق» كه در اثبات مبدا و معاد مورد استناد قرار مي گيرد چيست؟
آيات ميثاق، آياتي است كه دلالت بر عهد و ميثاق تكويني مي كند نه اعتباري, آياتي به اين مضمون كه خدا از بشر پيمان گرفته و بشر به خدا ميثاق سپرده تاموحد بوده و مطيع خدا باشد و غير خدا را پرستش نكرده و شيطان را عبادت نكند. اين ميثاق و عهدگيري چون از تمام انسان هاست, پس همه انسان ها سابقه گرايش به حق در نهان آنهاوجود دارد وگرنه اخذ تعهد تكويني و بستن پيمان روا نبود.

يكي از آياتي كه مسئله توحيد فطري را بيان كرده و دلالت مي كند بر اين كه انسان در موطني خاص شاهد وحدانيت حق بوده و ربوبيت خدا و عبوديت خود را مشاهده نموده, به طوري كه با توجه به آن مجالي براي غفلت و نسيان نيست, آيه ميثاق است كه مي فرمايد: «وَ إِذا أَخذ رَبُّك مِن بَني ادم مِن ظُهورهم ذُرِيَّتِهم و أَشهدهم عَلي أَنفسهم أَلَست بِرَبِّكم قالوا بَلي شَهدنا أن تقُولوُا يَوم القِيمة إنا كنا عن هذا غافِلين أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» اعراف/172 و 173.

[به ياد بياور زماني را كه پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم, ذريه آنها را برگرفت؛ و آنها را گواه بر خويشتن ساخت و فرمود: آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: آري, گواهي مي دهيم, - خداوند – چنين كرد مبادا روز رستاخيز بگوييد: ما از اين غافل بوديم و از پيمان فطري توحيد بي خبر مانديم يا بگوييد پدرانمان پيش از اين مشرك بودند, ما هم فرزنداني بعد از آنها بوديم, آيا ما را به آنچه باطل گرايان انجام داده اند مجازات مي كني؟]

مفاد اجمالي ايه هاي ياد شده اين است كه خداي سبحان در موطني حقيقت انسان را به وي نشان داد و در ان حالت كه او شاهد حقيقت خود بود ، ربوبيت حقتعالي و عبوديت خويش را مشاهده كرد، خداوند در ان موطن شهودي با انسانها ميثاق بر قرار كرد و از انان اقرار گرفت كه ايا من پروردگار شما نيستم؟ همگان گفتند: بلي، تو ربّ مائي . در ان موطن علمي همگان ربوبيت حق و عبوديت خويش را پذيرفتند

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 12 (فطرت در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.