-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35506 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

منظور از «خبر بزرگ» كه از جمله اسماء قيامت است چيست؟
قرآن از قيامت به عنوان گزارش بزرگ (نبأ عظيم) ياد كرده چنين ميفرمايد: «قل هو نبؤا عظيم أنتم عنه مُعرِضون» ص/67ـ68»؛ [اي پيامبر بگو: آن گزارش مهمّ خبر قيامت، دوزخ و بهشت است كه خبر بزرگ عالم به شمار رفته و دريغا كه شما از شنيدن آن خبر بزرگ اعراض ميكنيد]. همچنين ميفرمايد: «عمّ يتساءلون عن النّباءِ العظيم الّذي هم فيه مُختلفون كلاّ سَيعلمون ثمّ كلاّ سَيعلمون» نبأ/1ـ5 چون پيامبر اسلام(ص) در طي آياتي از قران سخن از خدا و قيامت آغاز فرمود، مؤمن و كافر به مجادله پرداختند. از اينرو اين آيات نازل شد كه مردم از چه خبر مهمي پرسش و گفتگو ميكنند؟ از خبر بزرگ قيامت، كه در آن با هم به جدل و اختلاف نظر پرداختند. چنين نيست كه منكران پنداشتهاند. به زودي خواهند دانست و البته به زودي آگاه ميشوند.

بر اين پايه، گزارشگر اين گزارش بزرگ پيامبر اسلام است و گويا خود آن حضرت «نبأ عظيم» است و بعد از او فرزندان معصوم و بزرگوار او(ع) فرزند اين گزارش بزرگ شمرده ميشوند؛ چنانكه در دعاي معروف ندبه خطابه به حضرت مهدي(ع) آمده است: «يابن النّبأ العظيم».

در خور ذكر است، چون خبر مهم (نبأ عظيم) در جان پيامبر و اوصياي او ملكه است، هر كدام از آن ذوات نوري، خود نبأ عظيم خواهند بود. امير مؤمنان(ع) نبأ عظيم اين نظام است. از اين رو فرمود: اگر پردهها كنار رود بر يقينم افزوده نميشود. اين نيست جز اين كه اين ذوات مقدس داراي مقام ولايتند؛ يعني كسي كه به مقام والاي ولايت برسد خود، نبأ عظيم است. بنابراين، ائمّة معصومين(ع) فرزندان ولايتند؛ نظير آنچه در صدر اسلام رزمندگان دلير، خود را فرزندان اسلام و قرآن معرفي ميكردند؛ سلمان (رض) ميگفت: «أنا سلمان ابن الإسلام»؛ من سلمان، فرزند اسلام هستم (بحار 2/390)

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 4 (معاد در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.