-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3557 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اين حرف كه چنانچه كسي هر شب ساعت يازده كنار در خانه آية الكرسي را بخواند، پدرش كه از دنيا رفته به خانه خواهد آمد، صحيح است؟

آيةالكرسي، مجموعهاي از معارف اسلاميو صفات خداوند، مخصوصاً مسألة توحيد در ابعاد مختلف را در برگرفته است. اين اوصاف كه به دوازه بخش ميرسد،(ر.ك: تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 2، ص 262 ـ 272، دارالكتب الاسلاميه.) هر كدام ميتواند ناظر به يكي از مسائل تربيتي انسان باشد.(تفسير نمونه، همان، ص 277.)

اين آية شريف نزد پيامبر9 و ائمة اطهار: داراي اهميّت خاصّي بوده، و با مراجعه به شمار زيادي از روايات، در باب فضيلت و ثواب قرائت آية مذكور، ميتوان به جايگاه و ارزش آن پي برد. در اينجا شما را با نمونهاي از آن احاديث گهربار آشنا ميسازيم:

اميرمؤمنان عليدر فضيلت آيةالكرسي فرمودند: باور نميكنم كسي اسلام را فهميده باشد يا در اسلام استوار شده باشد و اين آيه را نخواند. آنگاه فرمود: اگر بدانيد كه اين آيه چيست؟ ]يا (اگر بدانيد) در اين آيه چيست؟[ در هيچ حالي آن را ترك نخواهيد كرد.(تفسير الميزان، علامة طباطبايي;، ج 2، ص 514، با ترجمة سيدمحمدباقر موسوي همداني، دفتر انتشارات اسلامي قم.) براي آگاهي بيشتر از ثواب آيةالكرسي به حاشية مفاتيح الجنان شيخ عباس قمي مراجعه كنيد.

اما نكتهاي كه شما پرسشگر گرامي در پرسش به آن اشاره كرديد، در روايات ما مطلبي در اينباره نيافتيم. هر چند در روايات به خواندن اين آيه بر ميت، تاكيد و سفارش زيادي شده است. از جمله در روايتي آمده است: هنگامي كه مؤمن آية الكرسي را بخواند و ثوابش را به اهل قبور هديه كند خداوند در برابر هر حرفي از اين آيه فرشتهاي را موظف ميكند كه تا روز قيامت براي او تسبيح كند.(وسايل الشيعه، شيخ حر عاملي;، ج 3، ص 200، مؤسسه آلالبيت.)

ناگفته نماند، مؤلف كتاب گرانسنگ مفاتيح الجنان، در بخش باقيات الصالحات، براي خواب ديدن مطلب خود، و كسي كه از دار دنيا رفته دستوراتي را آورده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.