-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35617 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه دلايلي بر وجود عبارت « و آل محمد » در پايان صلوات وجود دارد؟
هنگامي كه آيه: «إِنَّ الله و مَلائِكَته يُصلون عَلي النَبيّ يا اَيُّها الَّذين آمَنوا صَلّوا عَلَيه و سَلِّموا تَسليما» احزاب/56 نازل گرديد، ياران رسول خدا از او درخواست كردند كه چگونه بر او صلوات بفرستند او فرمود: «لاتصلوا علي الصلاة البتراء» [بر من صلوات بتراء ـ ناقص و بريده ـ نفرستيد] يادآور شدند، پس چگونه درود بفرستيم؟ فرمود بگوييد: «اللّهمّ صل علي محمد و آل محمد». (الصواعق المحرقه، فصل اول/146)
موقعيت «آل محمد» از نظر فرستادن درود به گونهاي است كه، برخي از مذاهب فقهي سني ضميمه كردن آل را بر پيامبر لازم دانسته است و در اين مورد امام شافعي ميگويد:
يا اهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القـرآن انزلـه
كفاكم في عظيـم القدر انكم من لم يصل عليكم لا صلاة له
[اي خاندان پيامبر دوستي شما فريضهاي است كه خدا در قرآن فرستاده است در بزرگي مقام شما همان بس كه هر كس بر شما درود نفرستد، نماز ندارد.]
صحيح بخاري نزد اهل سنت، صحيحترين كتاب، پس از كلام الله مجيد است، نظر برادران سنت را به حديثي كه او در صحيح خود در كتاب تفسير، ذيل سوره احزاب آورده است جلب ميكنيم:
عبدالرحمان بن ابي ليلي تقل ميكند: كعب بنمعجره مرا ملاقات كرد و گفت: آيا دوست داري حديثي را به عنوان هديه به تو تقديم كنم، آن حديث اين است كه روزي پيامبر گرامي نزد صحابه آمد، عرض كرديم اي رسول خدا، كيفيت كلي سلام كردن بر شما را از قرآن آموختيم، بفرماييد چگونه بر شما صلوات بفرستيم، حضرت فرمود: «اَلهُم صلّ علي مُحمّد و آل مُحمّد، كما صَلّيتَ عَلي إبراهيم اِنَّك حَميد مَجيد» (بخاري، صحيح، كتاب تفسير، جزء 6/217).
: آية الله جعفر سبحاني
رهبري امّت

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.