-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3562 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شما به منظور جذب دانشجويان و پياده كردن فرهنگ قرآني در دانشگاه و جامعه، به ويژه قشر دانشجو، و شناساندن قرآن كريم به دانشجويان، چه راهكارهايي را پيشنهاد ميكنيد و چگونه ميتوان با اين سازمان، ارتباطي تنگاتنگ و نزديك برقرار نمود؟

1. شناساندن جايگاه قرآن، نخستين گام در گسترش فرهنگ قرآن در جامعه است. قرآن، كلام تغييرنايافته و تحريف نشدة خداوند، معجزة جاودان آخرين سفير و رسول الهي، حجت خدا بر بندگان، و عرصة سخن گفتن خدا با انسانهاست، و به طور كلي گسترش توصيفهاي فراواني كه از ائمه: و پيامبر بزرگوار اسلام، دربارة اين كتاب الهي به دست ما رسيده است.

2. گام دوم، آثار قرائت قرآن، چه آثار دنيايي و آثار معنوي با استفاده از روايات، در فضاي فرهنگي جامعه است. احاديث فراواني در اين باره از معصومان: بيان شده است كه براي نمونه، به جلد چهارم كتاب شريف اصول كافي ميتوان اشاره كرد كه بخش عظيمي از آن، به اين موضوع ارتباط دارد.

3. شيوه قرائت قرآن، از جمله گامهاي ديگري است كه بايد در جهت گسترش فرهنگ قرآني در جامعه، برداشته شود. قرآن كريم خود در اين باره، رهنمودهاي فراواني را مطرح فرموده است كه به نمونههايي از آنها اشاره ميشود:

الف. خواندن همراه با تدبّر و انديشه ورزي: افلا يتدبّرون القرءان; (نسأ،82) آيا آنها در قرآن نميانديشند.. تدبّر در واژه دبر، به معناي پشت و قبل است; يعني قرائت قرآن بايد با چنان تمركزي همراه باشد كه ارتباط معاني با آيات قبل، گسسته نشود و قرائت كننده، هنگام قرائت هر آيه، مفاهيم ياد شده در آيات پيش را هم به خاطر داشته باشد.

ب ـ خواندن قرآن به صورت ترتيل: قرآن كريم در اين باره ميفرمايد: و رتّل القرآن ترتيلا. (مزمّل، 4) تلاوت همراه با ترتيل; يعني خواندن شمرده شمرده و توأم با تفكر. از امام صادقدر تفسير اين آيه، چنين آمده است: ان القرآن لا يقرء هذرمه، و لكن يرتّل ترتيلاً، اذا مررت بآية فيها ذكرالنّار وقفت عندها، و تعوذت باللّه من النّار; قرآن را، تند و دست و پا شكسته نبايد خواند، بلكه بايد به آرامي تلاوت نمود. هنگامي كه به آيهاي ميرسي كه در آن، آتش دوزخ ذكر شده است، توقف ميكني ]و ميانديشي[ و به خداوند از آتش دوزخ، پناه ميبري.(تفسير نمونه، آيت اللهمكارم شيرازي و ديگران، ج 11، ص 402، دارالكتب الاسلامية.)

ج. پناه بردن به خداوند از شيطان رجيم: فإذا قرأت القرءان فاستعذ باللّه من الشيطـَن الرجيم;(نحل،98) هنگامي كه قرآن ميخواني، از شرّ شيطان مطرود و رانده شده، به خداوند پناه ببر. روشن است اين پناه بردن، به لفظ و سخن، محدود نيست، بلكه بايد در اعماق روح و جان نفوذ كند، به گونهاي كه انسان، هنگام تلاوت قرآن، از خويهاي شيطاني جدا شود، و به صفات الهي نزديك گردد تا موانع فهم كلام حق از محيط فكر او برخيزد.(همان، ص 401.)

4. تشكيل جلسات گروهي قرائت قرآن، در منازل، مساجد، محلّهها، كانونهاي قرآن در محيطهاي آموزشي و... از جمله راههاي ديگر گسترش فرهنگ قرآن در جامعه است.

5. پايبندي به دستورهاي قرآني، امر به معروف و نهي از منكر، در مواردي كه اصول مسلّم قرآني در محيطهاي آموزشي، از جمله دانشگاه، زير پا گذاشته ميشود; از جمله راهكارهاي ديگر گسترش فرهنگ قرآني، بلكه مهمترين آنهاست. امر به معروف و نهي از منكر، سبب ميشود ريشة گناه در جامعه بخشكد. بيتفاوتي در برابر گناههاي انجام يافته در جامعه سكوت مرگ باري است كه قرآن را در انزوا قرار ميدهد.

6. در پايان يادآور ميشويم كه يكي از راههاي گسترش فرهنگ قرآن، برخورد نكردن مشابه يهود و نصارا با كتاب خود است. قرآن، كتابي نيست كه تنها براي مُردهها و در مجالس ختم، به كار گرفته قرائت شود. همه ما مسلمانان، بايد خانههاي خود را با قرائت قرآن، نوراني كنيم. پيامبر بزرگوار اسلامدر اين باره ميفرمايد: نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن و لا تتخذوها قبوراً كما فعلت اليهود والنصاريَ، صلّوا في الكنائس والبيع و عطّلوا بيوتهم فان البيت اذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع اهله و اضأ لاهل السّمأ كما تضيئ نجوم السّمأ لاهل الدنيا; خانههاي خود را به تلاوت قرآن روشن كنيد و آنها را گورستان نكنيد، چنانچه يهود و نصاريَ چنين ميكنند; آنها در كليساهاي خود نماز ميگذارند، ولي خانههاي خود را معطل گذارده ]و در آنها عبادتي انجام نميدهند[، زيرا كه هرگاه، در خانه، قرآن زياد تلاوت شود، خير و بركتش زياد گردد و اهل آن در وسعت ]روزي[ قرار گيرند، و آن خانه براي اهل آسمان، درخشندگي دارد، چنانچه ستارگان آسمان براي اهل زمين ميدرخشند.(اصول كافي، شيخ كليني (ره)، ج 4، ص 413، دفتر نشر فرهنگ اهل البيت:.)

7. براي ارتباط تنگاتنگ با مركز فرهنگ و معارف قرآن، واحد پاسخ به پرسشهاي قرآني، ميتوانيد با تهيه فرمهاي پست رايگان، به صورت كتبي و با تماس تلفني با آن ارتباط برقرار كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.