-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35817 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قرآن چگونه لزوم بعثت پيامبران را از جهت «اجراي قسط» در ميان مردم اثبات ميكند؟
در برخي از آيات قرآن انگيزه بعثت پيامبران و فرو فرستادن كتابهاي آسماني تحقق قسط در ميان مردم بيان شده است چنان كه ميفرمايد:
«لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالبَيّناتِ وَاَنْزَلْنا مَعَهُم الكِتابَ وَالمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاس بِالقِسْطِ وَاَنْزَلْنا الحَدِيدَ فِيهِ بَأس شَدِيد وَمَنافِع لِلنّاس» حديد/25
[ما پيامبران خود را با دلائل روشن اعزام كرديم، و با آنان كتاب و ميزان فرو فرستاديم تا مردم قائم به قسط گردند و آهن را فرو فرستاديم و در آن قدرتي سخت و سودهائي براي مردم است.]
جمله «لِيَقُومَ النّاسُ بِالقِسْطِ» علت فرستادن پيامبران و نازل نمودن كتب آسماني است كه در آغاز آيه وارد شده است. گوئي بسط قسط در جامعه يكي از اهداف اعزام پيامبران و انزال كتب آسماني ميباشد و عجيب اينكه پس از نزول كتاب و ميزان، نزول حديد (آهن) را يادآور شده، و از قدرت عجيب آن سخن ميگويد و شايد نكته ارتباط اين است كه در اجراي قسط بايد از دو راه وارد شد، يكي راه تعليم و تبليغ كه براي پاكدلان كارساز است و ديگري راه قدرت و زور درباره گروهي كه به منطق گردن ننهاده و سركشي كنند.
در اين آيه اجراي قسط و قيام مردم به عدالت، هدف مجموع پيامبران معرفي شده است و نظير آن است از نظر كليت و عموميت، آيه 47 سوره يونس آنجا كه ميفرمايد: «وَلِكُلِّ اُمَّةً رَسُول فَإذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالقِسطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ»
[براي هر امتي پيامبراني است هرگاه رسول آنان آمد، ميان آنان به عدل و قسط داوري ميشود و آنان مورد تعدي واقع نميشوند.]
در اين آيه هر چند صريحا نامي از داوري كننده برده نشده است، ولي ظاهر اين است كه داور خدا است و رسول نماينده او در اجراي قسط و عدالت در ميان مردم است.
ولي در برخي از آيات افراد معيني از پيامبران صريحا مردم را به قسط دعوت كردند، چنانكه از شعيب نقل ميكند كه وي پس از دعوت به يكتاپرستي مسأله قسط را مطرح ميكرد چنانكه ميفرمايد:
«يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مالَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيّنَة مِنْ رَبّكُمْ فَاوفُوا الكَيْلَ وَالمِيزانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيائَهُمْ وَلا تِفْسِدُوا فِي الأرْضِ بَعْدَ اِصْلاحِها» اعراف/85
[اي مردم خدا را پرستش كنيد براي شما جز او خدائي نيست دلائل روشن كنندهاي به سوي شما آمده است، كيل و ترازو را كاملا رعايت نمائيد در مقام دادوستد كم فروشي نكنيد و در روي زمين پس از برقراري صلح فساد ننمائيد.]
قرآن اين حقيقت را در سورههاي متعددي از زبان شعيب نقل ميكند و اين مضمون در سوره اعراف آيه 85، هود آيههاي 84، 85، شعراء آيههاي 183ـ181، نقل شده است.
در اينجا بحث ديگري است كه آيا مقصود از قسط همان قسط اقتصادي و عدالت در مسائل مربوط به حقوق مردم است، يا معني وسيعي دارد كه به نوعي معادل و هم معني با عدالت است اين خود بحث جداگانهاي است كه بايد در موضوع عدل و قسط در قرآن بررسي شود.
آنچه در اين جا ميتوان گفت اين است كه تحقق قسط در جامعه در گرو سه عامل است:
1 ـ يكي اينكه قانوني باشد كه مرزهاي قسط و ظلم را روشن سازد، تا در پرتو آن قانون، حق و عدل را از تجاوز و تعدي باز شناسند.
2 ـ ديگري مجري عادل كه متن قانون را در جامعه پياده كند.
3 ـ سومي قاضي عادل و دادگر كه در جايگاه قضاوت، به قسط داوري كند. و در حقيقت پيامبران گاهي در مسند قضاوت و در قلمرو اجرا اختلاف موجود را رفع ميكردند، و گاهي با دستورات خود از اختلاف پيشگيري مينمودند، و در آيات مربوط به قسط، هدف، پيشگيري از اختلافات است.

: آية الله جعفر سبحاني
منشور جاويد ج 10

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.