-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35848 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مختصات و امتيازات پيامبران نسبت به يكديگر، از نظر قرآن چگونه است؟
آيات قرآن حاكي است كه پيامبران الهي از نظر فضيلت و برتري يكسان نيستند. بلكه در حالي كه همگي از نظر منصب نبوت و اتصال به عالم وحي با يكديگر يكسان ميباشند، ولي در عين حال از نظر ملاكات ديگر با هم اختلاف دارند و همين برتريها سبب شده است كه برخي از آنان، حلقه اتصال ميان تمام پيامبران بوده و اسامي و كتابها و شريعتهاي آنان در ميان آنان كاملا ميدرخشد.
همين برتريها سبب شده است كه برخي واجد كتاب و برخي ديگر فاقد آن، گروهي صاحب شريعت و گروهي ديگر پيرو شريعت آنها باشند، اينك براي اشاره به مراتب فضيلت آنان، از آيات ياد شده در زير كمك ميگيريم.
1 ـ «تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَآتَيْنا عِيسي ابْنَ مَرْيَمَ البَيّناتِ وَاَيَّدْناهُ بِرُوحِ القُدُسِ...» بقره/253.
[برخي از اين پيامبران را بر برخي ديگر برتري بخشيديم (به گواه اينكه) خدا با برخي سخن گفته و درجه بعضي را بالا برده است. و به عيسي بن مريم گواهان (معجزه) داديم و او را با روح القدس تاييد كرديم]. در اين آيه، گذشته از اينكه بر تفاوت درجات پيامبران تصريح ميكند، نشانههائي از اين تفاوت را يادآور ميشود و آن اينكه، خداوند با موسي تكلم كرده و معجزات بسياري در اختيار مسيح نهاده و او را با روح القدس تأييد كرده است. شكي نيست كه همه پيامبران داراي چنين مزايايي نبودهاند.
2 ـ «وَاِذْ اَخَذْنا مِن النَّبِيينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَاِبْراهِيمَ وَمُوسي وَعِيسي ابْن مَرْيَمَ وَاَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَليِظاً» احزاب/7 [به يادآور آنگاه كه از پيامبران و از تو و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي بن مريم پيمان خاص گرفتيم. و از آنان پيمان غليظي را اخذ نموديم.]
در اين آيه به طور اجمالي يادآور ميشود كه از پيامبران پيمان گرفته شده است به گواه اينكه ميگويد: «من النبيين» آنگاه از پيامبر اسلام و چهار پيامبر ديگر به طور خاص ياد ميكند و ميگويد از تو و آنان پيمان گرفتيم و از اينكه در ميان پيامبران، اين پنج نفر را جداگانه مطرح ميكند ميتوان گفت كه آنها از برتري خاصي برخوردارند كه موجب چنين تخصيصي شده است.
حالا متعلق پيمان چه بود اين آيد متكفل آن نيست ولي آيه ديگر (آيه 81 سوره آل عمران) بيانگر متعلق آن است.
3 ـ «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّين ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَالَّذِي اَوْحَيْنا اِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ اِبْراهِيمَ وَمُوسي وَعِيسي اَنْ اَقَيِمُوا الدّينَ وَلا تَتَفَرَّقوا فِيهِ...» شوري/13 [تشريع كرد براي شما از دين آنچه را كه به نوح سفارش كرد و آنچه را كه به تو وحي نمود و آنچه را كه به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش كردهايم. (و آن اين است) كه دين را بپاداريد و در آن گروه گروه نشويد.]
درست است كه در اين آيه سخن از اصل مشترك ميان پنج پيامبر به ميان آمده است، ولي اين اصل، مخصوص آئين اين پنج پيامبر نيست بلكه امّتهاي تمام پيامبران بايد اين اصل را حفظ كنند ولي از اينكه اين پنج پيامبر را به ضميمه امت آنها به طور خاص مورد خطاب قرار داده است ميتوان گفت كه فضيلت خاص آنان سبب اين تخصيص شده است.
از بررسي اين آيات، ميتوان پيامبران برتر را تا حدي تعيين كرد و آن كسانياند كه داراي شريعت بوده و پيامبران معاصر با آنان يا پس از آنها تا ظهور شريعت جديد، مأمور به پيروي از آنها بودهاند.

: آية الله جعفر سبحاني
منشور جاويد ج 10

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.