-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35854 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا «معجزه» گواه بر راستگوئي آورنده آن است؟
در طول تاريخ كه پيامبران الهي براي هدايت انسانها مبعوث شدهاند، پيوسته اعجاز آنان در نظر مردم گواه بر راستگوئي آنان شمرده شده است از اين جهت هرگاه پيامبري از جانب خدا مبعوث ميشد، بي درنگ مردم از او سئوال ميكردند كه اگر راست ميگوئي معجزهاي بياور مثلاً درباره قوم صالح آمده است:
«ما اَنْتَ اِلاّ بَشَر مِثْلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصادِقيِنَ» شعراء/154.
[تو جز بشري مانند ما نيستي. اگر در ادعاي خود راستگو هستي، معجزهاي بياور].
و گاهي خود پيامبران قبل از درخواست مردم، معجزه داشتن خود را خاطر نشان ميكردند چنان كه درباره حضرت موسي و حضرت مسيح جريان از اين قرار است.
حضرت موسي رو به فرعون و پيروان او كرد و گفت:
«حَقِيق عَلي اَنْ لا اَقُولَ عَلي اللهِ اِلّا الحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيّنَةٍ مِنْ رَبّكُمْ فَاَرْسِلَ مَعِي بَنِي اِسْرائِيلَ * قالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَاتِ بِها اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ» اعراف/105 ـ 106.
[شايسته است بر من كه درباره خدا جز سخن حق نگويم من با نشانهاي از پروردگارم (معجزه) به سوي شما آمدهام پس بني اسرائيل را آزاد كن فرعون در پاسخ گفت: اگر راست ميگوئي معجزه خود را بياور.]
حضرت مسيح رو به بني اسرائيل كرد و گفت: «اِنّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» آل عمران/49 [من از جانب پروردگارم به سوي شما معجزهاي آوردهام آنگاه معجزههاي خود را كه در ذيل آيه بيان گرديده است، يادآوري نمود.]
بنابراين در اعصار ديرينه پيوسته معجزه، دليل و گواه بر صدق آورنده آن شمرده شده است و افراد بدون غرض پس از مشاهده آن تسليم پيامبران شده و به آنان ايمان آوردهاند.

: آية الله جعفر سبحاني
منشور جاويد ج 10

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.